Tijdelijke tenten en overkappingen voor horecaondernemers mogelijk

Het is  horecaondernemers tot 1 november 2021 toegestaan om bouwwerken, zoals overkappingen, tenten en windschermen tijdelijk te plaatsen op het reguliere vergunde terras. Hiervoor moet een gedoogbeschikking worden aangevraagd bij de gemeente.

Voorwaarden

Bij het plaatsen van een tent of overkapping gelden voorwaarden. Zo moeten bouwwerken en andere obstakels brand- en constructief veilig en coronaproof zijn. De verkeersveiligheid en toegankelijkheid voor hulpdiensten mag niet in het geding zijn. Verder mag de tijdelijke situatie niet tot overlast leiden. Vanwege het belang van ventilatie mag een tent aan maximaal 1 zijde afgesloten zijn.

Bij het gebruik van de terrasoverkapping en tent moet rekening gehouden worden met de naleving van de geldende coronamaatregelen. De initiatiefnemer is verantwoordelijk de geldende maatregelen na te leven. Mogelijk worden hierdoor extra voorwaarden gesteld.

Gedoogbeschikking aanvragen

Om een gedoogbeschikking voor tijdelijke tent of overkapping te kunnen krijgen, heeft de gemeente naast de informatiegegevens van de aanvrager en het horecabedrijf de volgende informatie nodig:

  • Een ingevuld aanvraagformulier. Deze vindt u onderaan deze pagina;
  • Een situatietekening van het terras waarop is aangegeven waar de voorziening geplaatst zal worden;
  • Een toelichting waarin u aangeeft wat u gaat plaatsen en wat de afmetingen daarvan zijn;
  • Informatie waaruit blijkt dat de overkapping voldoet aan de gestelde voorwaarden, waaronder technische gegevens zoals een bouwboek of tentboek;
  • Mobiel telefoonnummer waarop de aanvrager bereikbaar is voor eventuele vragen.

Om de aanvragen zo snel mogelijk in behandeling te nemen, vragen wij u om de vereiste informatie te sturen naar horeca@baarn.nl. Ook als u nog vragen heeft, kunt u deze sturen naar horeca@baarn.nl

Te downloaden: