Tijdelijke terrasuitbreiding voor horecaondernemers

Terras tijdelijk uitbreiden

Het college heeft besloten om onder voorwaarden de tijdelijke uitbreiding van de terrassen weer toe te staan. Hierdoor mogen horecaondernemers tijdelijk (vanaf het moment van heropening tot 1 november 2021) hun terras uitbreiden. Zo kunnen de effecten van de coronamaatregelen op hun bedrijfsvoering, zoveel mogelijk beperkt blijven. Uiteraard mag de uitbreiding van een terras alleen binnen de landelijke richtlijnen en rekening houdend met de directe omgeving.

Mogelijkheden

Een aanvraag indienen kan bij de volgende mogelijkheden:

  • uitbreiding van een bestaand terras bij een horecazaak;
  • nieuw terras bij een horecazaak of;
  • een eilandterras op een plein of op een pleinachtige omgeving.

Waarmee moet rekening mee gehouden worden?

Uiteraard gelden in alle gevallen de landelijke richtlijnen voor corona en de wettelijke regels voor onder andere veiligheid en bereikbaarheid. We weten nu nog niet of en welke aanpassingen komen na de heropening van de terrassen. Omdat we de vergunning voortvarend willen verlenen, kan het zijn dat er samen naar oplossingen wordt gekeken indien er knelpunten zijn.

Voorwaarden

  • Er moet bij het terras of pand plaats zijn voor terrasmeubilair. Komt het terras daardoor voor de gevel van buren, treed dan in overleg met elkaar onder welke voorwaarden zij instemmen met deze tijdelijke uitbreiding. Maak eventueel afspraken over de tijden waarop het terras open mag zijn en leg dit alles schriftelijk vast. Deze afspraken moeten bij de aanvraag overlegt worden.
  • Maak een situatieschets (met afmetingen) en geef hierop de huidige en de gewenste (uitgebreide) situatie aan. Teken de tafels, stoelen en terrasafscheidingen in zoals deze geplaatst worden. Hou rekening met de 1,5 meter-richtlijn (als de tafels bezet zijn). Zorg dat er voldoende ruimte is voor het gebruik van toilet en vluchtweg (bij calamiteit). Daarnaast mag er op het terras geen buitentap worden geplaatst.

Heeft u de wens om uw bestaande terras uit te breiden of een nieuw terras te creƫren?

  • Vul het formulier dat onderaan deze pagina staat in en stuur deze naar horeca@baarn.nl. Alleen compleet ingevulde aanvragen kunnen in behandeling worden genomen.
  • Omdat we dit snel willen kunnen regelen, is het nodig om in de praktijk gekozen oplossingen bij te sturen. Wij rekenen daarbij op uw medewerking.
  • Wij streven ernaar om binnen een week te reageren.

Vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via horeca@baarn.nl.