Transitievisie Warmte

De gemeente Baarn bereidt zich voor op een toekomst waarin woningen verwarmd worden zonder gebruik van aardgas. Een eerste onderzoek naar kansrijke alternatieven voor aardgas is nu afgerond. De resultaten staan in de Transitievisie Warmte, waarvan de gemeenteraad van Baarn onlangs de eerste versie heeft vastgesteld. Met deze visie zet Baarn een eerste stap op weg naar een toekomst zonder verbranding van fossiele brandstof voor het verwarmen van gebouwen in 2050. Belangrijk uitgangspunt is dat de overgang haalbaar en betaalbaar moet blijven voor inwoners.

De gemeenteraad van Baarn bespreekt het raadsvoorstel over de Transitievisie Warmte in de maand november van 2020. Kijk op www.baarn.nl/gemeenteraad voor de datum en agenda van de raadsvergaderingen.

Klik hier om het raadsvoorstel over de Transitievisie Warmte te downloaden

Klik hier om de Transitievisie Warmte, bijlage bij het raadsvoorstel, te downloaden