Uw stempas

U ontvangt uiterlijk woensdag 3 maart 2021 uw stempas. Deze ontvangt u per post op het huisadres waar u op 1 februari 2021 bij de gemeente ingeschreven stond. Met uw stempas kunt u in elk stembureau in de gemeente stemmen. Bent u niet in de gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, dan kunt u dit bij volmacht door iemand anders laten doen.

Wie ontvangen een stempas?

U mag stemmen bij deze verkiezingen als u: 

  • 18 jaar of ouder bent op 17 maart 2021;
  • de Nederlandse nationaliteit heeft op 1 februari 2021; 
  • niet van het kiesrecht bent uitgesloten.

Gaat u verhuizen?

Als u voorafgaand aan de verkiezingen verhuist, kan het zijn dat u nog moet stemmen in uw oude gemeente. Het adres waarop u als kiezer op de dag van kandidaatstelling (1 februari 2021) officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u moet stemmen. Op dit adres wordt ook uw stempas bezorgd.

Stempas niet ontvangen of verloren

Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u deze verloren? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe aan bij de gemeente. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.

Een schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 12 maart 2021 vóór 17.00 uur door de gemeente ontvangen zijn. Bij de aanvraag moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs worden bijgevoegd. Een mondelinge aanvraag in het gemeentehuis moet uiterlijk op 12 maart 2021 vóór 17.00 uur worden ingediend. U kunt hiervoor terecht bij de receptie van het gemeentehuis. Zorg dat u een geldig identiteitsbewijs meeneemt als u een nieuwe stempas komt aanvragen. 

U kunt geen stem uitbrengen zonder stempas. Komt u er later dan 12 maart 17.00 uur achter dat u uw stempas kwijt bent? Dan kunt u geen nieuwe stempas meer aanvragen. Helaas kunt u dan geen stem uitbrengen.