Waterloket

Vergunningen

Vergunningen

Voor veel zaken die u op, bij of met water wilt uitvoeren hebt u een vergunning nodig. Ook voor bijvoorbeeld het maken van een rioolaansluiting of vetvanger.

Meldpunt water Baarn

Meldpunt water Baarn

U kunt terecht bij de gemeente Baarn of bij Meldpunt Water voor het oplossen van wateroverlast in openbaar gebied.

Algemene informatie waterbeheer

Algemene informatie

U vindt hier informatie over wie verantwoordelijkheid is op het gebied van water en riolering.