Wegwerkzaamheden

De gemeente onderhoudt stoepen, wegen en riolen. Regelmatig vinden er wegwerkzaamheden plaats. De meeste werkzaamheden zijn gepland, maar soms is er spoedonderhoud nodig. Hieronder een overzicht van geplande werkzaamheden om rekening mee te houden.

 • Herstel rode fietspaden na Koningsdag

  (20-04-2020)

  In de twee weken na Koningsdag worden er herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan drie rode asfaltfietspaden in Baarn.

  Er wordt op 28 april gestart met het fietspad aan de boszijde langs de Lt. Gen. van Heutszlaan. Gelijktijdig starten ook de werkzaamheden aan het fietspad tussen het spoorravijn en Uijtenbosch. De fietspaden aan de Van Heutszlaan en langs Uijtenbosch krijgen een volledig nieuwe asfaltdeklaag.

  Enkele dagen later wordt begonnen aan het fietspad langs de Drakenburgerweg en de De Geerenweg. Het pad langs de Drakenburgerweg en de De Geerenweg wordt niet geheel overlaagd, maar schadeplekken worden opgeknapt. Hobbels door boomwortelopdruk worden weggehaald, overige asfaltschade wordt hersteld en de aanwezige vakken met grijze straatstenen worden weer gevuld met asfalt.

  Onder voorbehoud van goede weersomstandigheden duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 8 mei.

  Fietsers worden tijdelijk omgeleid door middel van tijdelijke bebording en omleidingsroutes.

 • Nieuwe bestrating Veldstraat

  (07-04-2020)

  De Veldstraat krijgt nieuwe bestrating. De rijbaan wordt bestraat met gebakken dikformaat klinkers, net als op de Eemnesserweg. We beginnen op 14 april met de werkzaamheden, aan de kant van de Dalweg. Vervolgens pakken we het tweede deel aan, richting de Eemnesserweg. Het trottoir aan de oneven zijde blijft in gebruik door loopplanken te gebruiken. De werkzaamheden zullen ongeveer 6 weken duren en worden uitgevoerd door aannemer Rijkeboer.

 • Asfaltvervanging Zuidereind

  (09-10-2019)

  Het asfalt aan het Zuidereind wordt vervangen door beton dat een langere gebruiksduur heeft. De werkzaamheden duren naar verwachting van 14 oktober 2019 tot en met april 2020, onder meer afhankelijk van de weersomstandigheden.

  Het werk wordt in circa 10 fases gedaan om agrarische bedrijven en woningen langs de weg bereikbaar te houden. Er wordt dus telkens een ander deel van de weg onder handen genomen. Bestemmingsverkeer is mogelijk, waarvoor onder meer de oversteek over de Eem (parallel aan de A1) wordt opengesteld. Volg de aanwijzingen op de borden. Doorgaand auto- en fietsverkeer zal echter ernstige hinder ondervinden van afsluitingen en wordt dringend geadviseerd om gedurende de werkzaamheden een andere route te kiezen.