Wegwerkzaamheden

De gemeente onderhoudt stoepen, wegen en riolen. Regelmatig vinden er wegwerkzaamheden plaats. De meeste werkzaamheden zijn gepland, maar soms is er spoedonderhoud nodig. Hieronder een overzicht van geplande werkzaamheden om rekening mee te houden.

 • Vervangen wegdek Eemweg vanaf 9 mei

  (02-05-2019)

  Vanaf 9 mei gaat er gewerkt worden aan het wegdek van de Eemweg nabij Restaurant Eemlust. In circa 3 weken wordt het asfalt van de rijbaan dat in slechte staat verkeert vernieuwd. De parkeerstrook langs de rijbaan wordt voorzien van nieuwe straatstenen. Om de doorgang van met name de fietsers zo goed mogelijk te waarborgen wordt het werk in 3 fasen uitgevoerd. Als het weer meewerkt, zijn de werkzaamheden voor Hemelvaart (eind mei) klaar.

 • Herinrichting parkeerterrein Laanstraat

  (20-03-2019)

  Van Asch Infrastructuur is in opdracht van de gemeente Baarn bezig met het herinrichten van het grote parkeerterrein bij de Laanstraat in Baarn (per auto toegankelijk via de Eemnesserweg en de Nieuwstraat). Een deel van het parkeerterrein is afgesloten vanwege de werkzaamheden die naar verwachting nog een paar weken  in beslag nemen. Heeft u nog vragen? Neem dan een kijkje op de webpagina over de herinrichting of neem contact op met de aannemer via de speciale project-app voor smartphone of tablet (in uw app-store onder: “Herinrichting Baarn”). De aannemer is ook te bereiken via e-mail laanstraat@vanasch.nl of telefoon 06-23440541.

 • Werkzaamheden op diverse plekken tot eind augustus

  (23-04-2019)

  Stedin start binnenkort met werkzaamheden. Er wordt een elektriciteitskabel aangelegd van Baarn naar  hotel ‘De Witte Bergen’ (Rijksweg 2, Eemnes). Deze is nodig voor laadpalen die bij het hotel komen. Werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Dynniq. Op diverse plaatsen in Baarn (met name Eemnesserweg, Heemstralaan en de Gaslaan) worden straten en stoepen open gegraven om de kabel in de grond te leggen. Woningen blijven altijd bereikbaar. Er is geen stroomonderbreking. In straten waar gewerkt wordt informeren Stedin en Dynniq omwonenden per brief. Werkzaamheden zijn naar verwachting eind augustus 2019 afgerond.

 • Bestrating Zandvoortweg

  (23-04-2019)

  Momenteel wordt bestrating aangebracht op de Zandvoortweg  tussen de Nolenslaan en de Kerkstraat. De weg is tijdelijk deels niet toegankelijk voor verkeer. Trottoirs zijn wel te gebruiken.