Wegwerkzaamheden

De gemeente onderhoudt stoepen, wegen en riolen. Regelmatig vinden er wegwerkzaamheden plaats. De meeste werkzaamheden zijn gepland, maar soms is er spoedonderhoud nodig. Hieronder een overzicht van geplande werkzaamheden om rekening mee te houden.

 • Afsluiting Eemnesserweg tussen Dalweg en Teding van Berkhoutstraat

  (09-07-2019)

  Op 15 juli start aannemer Van Asch aan de laatste fase van het parkeerterrein Laanstraat. In deze fase worden de ingang en kruising van de Eemnesserweg vervangen. Op de kruising wordt een verhoogd plateau aangebracht om de verkeersveiligheid te verbeteren. Tijdens deze werkzaamheden is de Eemnesserweg tussen de Dalweg en de Teding van Berkhoutstraat afgesloten voor al het verkeer. Naar verwachting zullen deze werkzaamheden 3 weken in beslag nemen.

  Om het verkeer in goede banen te leiden wordt er een omleidingsroute ingesteld via de Plataanlaan – Drakenburgerweg en de Eemweg/-straat. Het parkeerterrein is dan grotendeels afgerond en te bereiken via de Nieuwstraat.

 • Vervangen damwanden de Eem in Baarn en Eemnes

  (13-06-2019)

  De provincie Utrecht is gestart met het vervangen van damwanden op vijf locaties langs de Eem in Baarn en Eemnes. De vervanging is nodig omdat de huidige damwanden het einde van hun levensduur hebben bereikt. De werkzaamheden duren tot eind september van dit jaar. De nieuwe damwanden zorgen ervoor dat de oever ook in de toekomst beschermd is tegen het water en de golfslag die wordt veroorzaakt door schepen. Daarnaast komen er extra voorzieningen voor de veiligheid van mens en dier en voor de natuur. De werkzaamheden vinden plaats op de volgende locaties: Bij de Regenboog, Baarn, aan de westelijke oever; Bij jachthaven ’t Raboes, aan de westelijke oever; en aan de zuidzijde van Baarn, aan de oostelijke oever.

  • 11 juni t/m 26 juli wordt bij de Regenboog in Baarn wordt de huidige houten damwand vervangen door een stalen exemplaar.
  • 12 augustus t/m 25 oktober wordt bij ’t Raboes, aan de westelijke oever, wordt de huidige stalen damwand vervangen door een langer exemplaar en er worden loopsteigers en meerpalen aangebracht. Tevens wordt op de wal een parkeerplaats gerealiseerd voor schippers die aanmeren.
  • 19 augustus t/m 27 september wordt aan de zuidzijde van Baarn wordt de huidige houten damwand aan de oostelijke oever vervangen door een stalen wand. Het materiaal daarvoor is afkomstig van de vrijgekomen damwand van de locatie bij ’t Raboes.

  De uitvoeringsperiodes zijn onder voorbehoud. Door onvoorziene omstandigheden kan het zijn dat data worden aangepast.

  De werkzaamheden geven weinig hinder voor het (scheepvaart)verkeer en de omgeving. De uitvoering vindt zoveel mogelijk plaats vanaf het water, waarbij de scheepvaart gewoon kan passeren. De werkzaamheden bij de Regenboog in Baarn vinden plaats langs het voetpad dat vrijgehouden wordt van materiaal en materieel. Bouwhekken tussen het werkvak en het voetpad zorgen voor extra veiligheid. Voor de aanleg van de parkeerplaats zal een klein gedeelte van de weg tijdelijk worden afgezet. Het verkeer wordt dan langs de werkzaamheden geleid. Meer informatie en vragen: www.provincieutrecht.nl.

 • Werkzaamheden op diverse plekken tot eind augustus

  (23-04-2019)

  Stedin start binnenkort met werkzaamheden. Er wordt een elektriciteitskabel aangelegd van Baarn naar  hotel ‘De Witte Bergen’ (Rijksweg 2, Eemnes). Deze is nodig voor laadpalen die bij het hotel komen. Werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Dynniq. Op diverse plaatsen in Baarn (met name Eemnesserweg, Heemstralaan en de Gaslaan) worden straten en stoepen open gegraven om de kabel in de grond te leggen. Woningen blijven altijd bereikbaar. Er is geen stroomonderbreking. In straten waar gewerkt wordt informeren Stedin en Dynniq omwonenden per brief. Werkzaamheden zijn naar verwachting eind augustus 2019 afgerond.