WOZ

Eigenaren van een woning, pand of perceel krijgen ieder jaar een WOZ-beschikking toegestuurd. In deze beschikking staat de waarde van uw pand of uw stuk grond. WOZ staat voor waardering onroerende zaken. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om de onroerendezaakbelasting (OZB) en Forensenbelasting te berekenen. Ook het Waterschap en de Belastingdienst gebruiken de WOZ-waarde voor het berekenen en heffen van belastingen.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

Om de WOZ-waarde van uw huis te bepalen, wordt er een taxatie uitgevoerd. Dit gebeurt door deskundige WOZ-taxateurs. Zij maken gebruik van verschillende bronnen. Bijvoorbeeld oppervlakte en verkoopprijzen uit het Kadaster, luchtfoto’s, cycloramafoto’s en bouwtekeningen. Maar ook andere bekende gegevens zoals de grootte en eventuele veranderingen in de afgelopen periode.

U kunt uw gegevens online controleren via het WOZ-loket

U kunt het taxatieverslag van uw woning bekijken in het WOZ-loket. U logt hier in met uw DigiD. Bij meerdere eigenaren van een pand hebt u de DigiD nodig van de persoon die de aanslag op zijn of haar naam heeft ontvangen. Hebt u geen DigiD, dan kunt u dit digitaal aanvragen door hier te klikken.

Hebt u nog vragen of wilt u bezwaar maken? Neemt u dan eerst telefonisch contact op met het Team Belastingen, te bereiken via het centrale telefoonnummer van de gemeente (035) 54 81 611. U krijgt van het team Belastingen dan toelichting over de hoogte van de WOZ-waarde en de aanslag onroerendezaakbelasting.

Wat u kunt doen als uw WOZ-beschikking niet klopt

Hebt u een WOZ-beschikking ontvangen en zijn de gegevens niet (helemaal) juist? Neemt u dan eerst contact op met Team Belastingen op telefoon (035) 54 81 611. U ontvangt dan een uitleg over uw WOZ-waarde en de aanslag onroerendezaakbelasting. Bent u het niet eens? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met uw WOZ-waarde

Bent u het na dit gesprek nog niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kunt u ook doen als er een fout op het aanslagbiljet staat. Een verkeerde naam bijvoorbeeld. Op deze pagina leest u meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken.

U kunt ook de WOZ-waarde van andere woningen bekijken

De WOZ-waarde van alle woningen in Nederland kunt u vanaf 1 oktober 2016 bekijken. U kunt dit doen via www.wozwaardeloket.nl.

WOZ-waarde ook belangrijk voor huurders

Sinds 1 oktober 2015 wordt de WOZ-waarde gebruikt voor het bepalen van de maximale huurprijs. Huurt u een woning in de sociale huursector? Dan kunt u belang hebben bij de WOZ-waarde. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw verhuurder of www.huurcommissie.nl.