Zorg en ondersteuning

2 augustus 2021

Sinds enkele weken ontvangt het Wmo-loket van de gemeente Baarn veel meer Wmo-meldingen en aanvragen, met name voor huishoudelijke hulp.

De voortdurende coronacrisis en quarantaineregels zorgen in Nederland bij veel sectoren voor personeelstekorten. Ook de zorgaanbieders die vanuit ons Wmo-loket worden ingezet, hebben hiermee te maken. Daardoor is het voor hen lastig om in de vakantieperiode de planningen rond te krijgen, met name op het gebied van huishoudelijke hulp.

Wij verwachten dat deze situatie binnen enkele weken opgelost is. Tot die tijd vragen wij uw geduld. Het kan wat langer duren om uw aanvraag te behandelen en uit te voeren.



Welzijn

PIT Baarn en welzijn

U kunt hier zonder verwijzing terecht voor informatie over: wonen, welzijn, zorg, gezondheid, dagbesteding, werk & inkomen en opvoeden & opgroeien.

Loket Wonen, Zorg en Welzijn

Loket Wonen, Zorg en Welzijn

Hebt u hulp nodig om zelfstandig thuis te wonen of om actief aan het leven te blijven deelnemen?

Lokaal Team

Lokaal Team

Bent u doorverwezen door een professional? Dan helpt het Lokaal Team van de gemeente u om uw zorgvraag op te lossen.