Zorg en ondersteuning

Te downloaden:

Welzijn

PIT Baarn en welzijn

U vindt hier informatie over: wonen, welzijn, zorg, gezondheid, dagbesteding, werk & inkomen en opvoeden & opgroeien.

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Hebt u hulp nodig om zelfstandig thuis te wonen of om actief aan het leven te blijven deelnemen?

Lokaal Team

Lokaal Team

Hebt u hulp nodig en is uw zorgvraag complexer? Dan helpt het Lokaal Team van de gemeente u om uw zorgvraag op te lossen.