Zorg, onderwijs en werk

Gehandicaptenparkeerkaart

Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen.

Leerplicht

Leerplicht

Een diploma biedt meer kans op een baan. Daarom is de leerplicht ingesteld. Hier leest u meer over de leerplicht en over het aanvragen van vrijstelling en verlof.

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning

Pit Baarn, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Lokaal Team en mantelzorg.

Gehandicaptenparkeerplaats

Gehandicaptenparkeerplaats

U kunt een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart.

Onderwijs en kinderopvang

Onderwijs en kinderopvang

Basisonderwijs, voortgezet onderwijs, leerplicht, leerlingenvervoer en kinderopvang.

Zorgkrant 2019-2020

Zorgkrant 2019-2020

De Zorgkrant staat vol informatie over zorg, welzijn, ondersteuning bij een laag inkomen en mantelzorg.

Jeugd en gezin

Jeugd en gezin

PIT Baarn, jeugdgezondheidszorg, kindermishandeling of huiselijk geweld.

Werk en inkomen

Werk en inkomen

Sociale Dienst Baarn, Bunschoten en Soest (BBS), bijstand en vrijwilligerswerk.