Zorg, onderwijs en werk

Zorg en ondersteuning

Zorg en ondersteuning

Pit Baarn, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Lokaal Team en mantelzorg.

Werk en inkomen

Werk en inkomen

Sociale Dienst Baarn, Bunschoten en Soest (BBS), bijstand en vrijwilligerswerk.

Zorgkrant 2018-2019

Zorgkrant 2018-2019

De Zorgkrant staat vol informatie over zorg, welzijn, ondersteuning bij een laag inkomen en mantelzorg.

Jeugd en gezin

Jeugd en gezin

PIT Baarn, jeugdgezondheidszorg, kindermishandeling of huiselijk geweld.

Gehandicaptenparkeerkaart

Gehandicaptenparkeerkaart

Met een gehandicaptenparkeerkaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen.

Onderwijs en kinderopvang

Onderwijs en kinderopvang

Basisonderwijs, voortgezet onderwijs, leerplicht, leerlingenvervoer en kinderopvang.

Gehandicaptenparkeerplaats

Gehandicaptenparkeerplaats

U kunt een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als u in het bezit bent van een gehandicaptenparkeerkaart.