Het college van burgemeester en wethouders van Baarn wil de komende jaren graag met alle Baarnse inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties samenwerken aan het beste voor Baarn. Dat doen we omdat we weten dat er in de Baarnse samenleving veel kennis, kunde en creativiteit aanwezig is. Daarom gaan we de komende weken inspiratie en ideeën ophalen bij u als Baarnaar. We horen graag van u wat u belangrijk vindt voor de toekomst van Baarn, welke ideeën u daarover heeft en hoe wij u daarbij kunnen betrekken.

Alle inwoners van Baarn kunnen daarvoor een vragenlijst invullen. Later deze maand volgen nog locatiebezoeken en huis-aan-huis bezoeken in verschillende straten in onze gemeente. En er komt een inloopavond waarvoor een willekeurig gelote groep inwoners van Baarn een uitnodiging heeft ontvangen.

U kunt de vragenlijst online invullen via www.baarn.nl/vragenlijst

Het invullen van de vragenlijst kost ongeveer 5 minuten. Dit kan tot en met 30 september 2022.

Papieren vragenlijst

Mocht u de vragenlijst niet digitaal kunnen of willen invullen, dan kunt u een papieren versie inclusief een antwoordenveloppe tijdens openingsuren ophalen bij de Bibliotheek Baarn, Welzijnscentrum De Leuning of bij de balie Burgerzaken in het gemeentehuis van Baarn.

Wat doen we met de resultaten?

De resultaten van de vragenlijst, de locatiebezoeken, huis-aan-huis bezoeken en de inloopavond, gebruiken we niet alleen als inspiratie, maar ook om te zien wat onze inwoners belangrijk vinden. Daar kan de gemeente dan haar beleid op aanpassen. De komende jaren willen wij u als inwoner blijven opzoeken om te horen welke ideeën er bij u leven. De resultaten van deze eerste stap zullen wij via diverse kanalen met u delen.

Het college beseft dat inwoners regelmatig naar hun inbreng wordt gevraagd en heeft grote waardering voor iedereen die de tijd neemt om deel te nemen.