Gisteravond, 21 juni 2022, zijn tijdens een bijzondere raadsvergadering de wethouders van de gemeente Baarn voor de periode van 2022 tot 2026 benoemd en geïnstalleerd. Vandaag werd de verdeling van de portefeuilles van het nieuwe college van B&W officieel vastgesteld tijdens de eerste collegevergadering. 

Het college bestaat uit burgemeester Mark Röell, wethouder Mark Veldhuizen (VoorBaarn), wethouder Steven de Vries (GroenLinks Baarn), wethouder Mark Eijbaard (PvdA Baarn) en wethouder Hugo Prakke (D66 Baarn). Cynthia Creveld staat als gemeentesecretaris/algemeen directeur de collegeleden terzijde bij de uitoefening van hun taken. De verdeling van de portefeuilles over de collegeleden kunt u hieronder downloaden:

Portefeuilleverdeling college van B&W gemeente Baarn