Inkoop en aanbesteding

Inkoopbeleid

De gemeente Baarn verstrekt opdrachten voor uiteenlopende zaken: levering van kantoormateriaal, uitvoeren van schoonmaakdiensten, aanleg en onderhoud van riolering, onderhoud gemeentelijk groen. Bij opdrachten waarvoor geen Europese aanbesteding gehouden hoeft te worden, hanteert de gemeente haar eigen inkoopbeleid.

Het inkoopbeleid beschrijft hoe de gemeente bij de inkoop:

  • om gaat met relevante regelgeving
  • om gaat met de maatschappij
  • om gaat met de markt en ondernemers
  • en hoe de inkoop binnen de gemeente is georganiseerd.

Het Inkoop- en aanbestedingsbeleid biedt een handvat voor medewerkers en opdrachtnemers als het gaat om inkoop bij de gemeente Baarn.

Inkoopvoorwaarden

Voor de inkoop van ICT gebruikt de gemeente Baarn de Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT (GIBIT). Op al haar overige opdrachten en overeenkomsten verklaart de gemeente Baarn in beginsel haar algemene inkoopvoorwaarden van toepassing. De inkoopvoorwaarden bevatten standaardbepalingen over onder andere de wijze van betaling, aansprakelijkheid, verzekering, geheimhouding, levering.

Klachtenmeldpunt aanbesteden

Hebt u een klacht over een aanbestedingsprocedure? Dan kunt u deze indienen via het webformulier. De gemeente Baarn handelt de klachten af volgens de Uniforme Klachtenregeling.

Klachtenformulier met DigiD voor burgers

Klachtenformulier met DigiD voor bedrijven