Inkoop en aanbesteding

Inkoopbeleid

De gemeente Baarn verstrekt opdrachten voor uiteenlopende zaken: levering van kantoormateriaal, uitvoeren van schoonmaakdiensten, aanleg en onderhoud van riolering, onderhoud gemeentelijk groen. De gemeente heeft een inkoop- en aanbestedingsbeleid opgesteld waaraan de gemeente zich dient te houden bij alle inkopen.

Gemeente Baarn hanteert de volgende algemene inkoopvoorwaarden bij opdrachten:

Algemene inkoopvoorwaarden gemeente Baarn 2013

GIBIT 2016 (Gemeentelijke Inkoopvoorwaarden bij IT)

UAV 2012 (bij werken)

DNR 2011 (architect- en ingenieursdiensten)

Lokaal voorkeursbeleid

In dit inkoop- en aanbestedingsbeleid is ook het ‘lokaal voorkeursbeleid’ beschreven. Hierin is vastgelegd dat de gemeente bij het 1-op-1 gunnen van opdrachten en bij offerteaanvragen waarbij meerdere partijen worden uitgenodigd het lokaal voorkeursbeleid toepast. In geval van het 1-op-1 mogen gunnen van een opdracht (enkelvoudig onderhands aanbesteden) zal, als een lokale of regionale ondernemer het gevraagde kan leveren, de voorkeur uitgaan naar een lokale of regionale ondernemer. Bij offerteaanvragen (meervoudig onderhandse aanbestedingen) wordt ten minste één lokale of regionale leverancier gevraagd om een offerte uit te brengen. Uiteraard alleen als een lokale ondernemer het gevraagde kan leveren of uitvoeren.

De gemeente gebruikt onder andere het bedrijvenregister van het Platform Ondernemend Baarn voor het selecteren van geschikte lokale ondernemers.

Meer informatie over enkelvoudig, meervoudig onderhands of Europees aanbesteden en de bijbehorende drempelbedragen staat in hoofdstuk 6, paragrafen 7 en 8 van het inkoop- en aanbestedingsbeleid.

Beleid met betrekking tot inhuur personeel

Bent u gevestigd in de gemeente Baarn en levert u tijdelijk personeel of wilt u - als zzp’er - werken bij de gemeente? Dan kunt u zich inschrijven op de website www.flextender.nl. Op dit platform worden aanvragen vanuit de gemeente met betrekking tot tijdelijke arbeidskrachten gepubliceerd. 

Contact

Heeft u vragen over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente? Neem dan contact op met onze inkoopafdeling via e-mailadres inkoop@baarn.nl.