Steeds meer Baarnaars willen met de gemeente meewerken aan een beter Baarn. Naast digitale en fysieke bijeenkomsten en enquêtes kunnen inwoners vanaf nu ook hun stem laten horen via een online participatieplatform: meedoen.baarn.nl. Op dit platform kunnen inwoners en gemeente elkaar vinden als het gaat om informatie en planningen over projecten. Ook kunnen zij op het platform vragen stellen aan elkaar en meningen en ideeën delen. Het eerste pilotproject is inmiddels van start: het verbeteren van de openbare ruimte in Lage Vuursche.

Bekijk hier het platform

Zowel gemeente als inwoners hebben de wens uitgesproken om elkaar vaker op te willen zoeken bij het maken van plannen en besluiten. Het participatieplatform, meedoen.baarn.nl, is één van de experimenten van de gemeente om inwoners te betrekken hierbij.

Platform is een aanvulling op bestaande middelen

“We willen als gemeente veel meer gebruik maken van de zeer waardevolle kennis en ervaring van onze inwoners. We willen inwoners dan ook zo goed mogelijk betrekken bij de plannen, activiteiten en besluiten van de gemeente. Dit proberen we zo veel mogelijk te doen, zowel digitaal als met fysieke bijeenkomsten. Het participatieplatform maakt het online meedenken over de directe leefomgeving voor veel inwoners makkelijker en laagdrempeliger. Het is daarmee een mooie aanvulling op de bestaande middelen. Mensen kunnen vanaf nu meedoen waar en wanneer het hen uitkomt”, aldus een trotse wethouder Hugo Prakke.

Pilotproject Lage Vuursche

Lage Vuursche heeft de primeur van het platform: inwoners kunnen via meedoen.baarn.nl aangeven welke ideeën en verbeterpunten zij hebben voor de openbare ruimte in het dorp. Inwoners van Lage Vuursche worden per brief op het online platform gewezen. Wethouder Jannelies Vissers is trots op de pilot: “Inwoners zelf weten het best waar behoefte aan is in hun dorp. Daarom roep ik alle inwoners van Lage Vuursche op om hun inbreng te geven via de website meedoen.baarn.nl. Is online inbreng geven een probleem? Dan kan het ook telefonisch. Zo kan iedereen een steentje bijdragen aan een betere leefomgeving.”

Alle reacties worden verzameld door de betrokkenen van de gemeente en de landschapsontwerpers van Bureau Maris. Alle informatie die wordt opgehaald wordt afgewogen tegen het totaal aan wensen, regels en inzichten voor de herinrichting van Lage Vuursche. Rond de zomerperiode wordt het voorlopige ontwerp met de inwoners van Lage Vuursche gedeeld en later door het college vastgesteld. Het streven is om de werkzaamheden in het voorjaar van 2023 te laten starten.

Toekomst van het platform

Na een aantal pilotprojecten, wordt de inzet van het platform geëvalueerd. Zo kunnen we het platform met elkaar steeds beter benutten. Zodra er meer projecten zijn waarvoor het platform ingezet wordt, wijst de gemeente haar inwoners hierop. Hoe dit precies gebeurt, is afhankelijk van het soort project.