Niet ver weg…

Beste Baarnaars,

Sinds het begin van de coronacrisis in 2020 stuur ik u regelmatig een open brief. Dit had ook zo’n brief moeten zijn, oorspronkelijk met een positieve boodschap. Eind februari konden namelijk veel coronamaatregelen worden ingetrokken. Als samenleving kunnen we weer bijna alles doen wat voor de pandemie kon. En het zag er dus naar uit dat het een zorgelozer voorjaar zou worden. Maar hoe snel kan de wereld veranderen…

Corona

Onze wereld blijkt telkens weer kleiner dan we denken. We worden er steeds mee geconfronteerd dat wat in verre landen gebeurt ingrijpende gevolgen heeft voor ons leven hier. Dat zagen we met de uitbraak van corona in China en de wereldwijde pandemie die daar op volgde. Het virus kwam in de eerste maanden van 2020 ook naar Nederland. Er volgden twee jaren waarin er ook in Baarn mensen aan het virus zijn overleden. En velen de ingrijpende gevolgen van het virus op andere manieren hebben ondervonden. Corona en de coronamaatregelen hebben het leven van iedereen beïnvloed.

Oekraïne

En dan is daar nu een nieuwe wereldcrisis van een heel andere orde: een agressieve inval van Rusland in Oekraïne. En daarmee de start van een oorlog die momenteel een stroom vluchtelingen veroorzaakt - ook richting ons land. Het gemeentebestuur van Baarn – gemeenteraad en college van B&W – heeft zich unaniem met de slachtoffers van het oorlogsgeweld solidair verklaard en wil actief hulp bieden waar nodig. Het is goed dat we dat signaal gezamenlijk geven. Op dit moment verkennen we als gemeente de mogelijkheden om ook in Baarn oorlogsvluchtelingen zo snel en goed mogelijk te kunnen helpen en opvangen. Geweldig ook zijn alle particuliere acties de bevolking van Oekraïne te ondersteunen.

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen heb ik afgelopen week gesproken met enkele Baarnaars met een Oekraïense en Russische achtergrond. De schrijnende verhalen van angst en onzekerheid om het lot van geliefden, familie en vrienden, zijn vreselijk en raken mij enorm. Maar ook zij ervaren de steun vanuit de Baarnse samenleving als hartverwarmend.

Democratie

De inval en oorlog in Oekraïne tonen ook aan hoe kwetsbaar belangrijke waarden als democratie, vrede en veiligheid kunnen zijn. Elk jaar staan we daarbij stil op 4 & 5 mei, maar de nieuwe oorlog hier in Europa maakt dat besef extra indringend. Dat we in vrede en vrijheid mogen leven en dat daar een hoge prijs voor is en wordt betaald.

Het is een voorrecht dat we in een democratische rechtstaat leven waarin we ook in vrijheid ons democratisch stemrecht mogen gebruiken. Straks bijvoorbeeld op 14, 15 en 16 maart, wanneer we stemmen voor de gemeenteraad en zo meebeslissen over de toekomst van Baarn. De acht deelnemende Baarnse partijen en de kandidaten waar u op kunt stemmen zijn deze dagen niet ver weg. U kunt ze volgen op sociale media. Of kijken en luisteren naar wat ze te vertellen hebben tijdens het verkiezingsdebat op dinsdagavond 8 maart vanaf 20.00 uur, te volgen via lokale omroep RTV Baarn en Baarn FM. Of spreek de kandidaten persoonlijk op de verkiezingsmarkt, zaterdag 12 maart aanstaande op De Brink.

Dat wij in een democratische rechtstaat leven is een groot goed. De gebeurtenissen in de wereld brengen dat besef zo dichtbij. Ik roep u op om gebruik te maken van uw democratische recht om te gaan stemmen. Juist nu.

Met een hartelijke groet,

Mark Röell

Burgemeester van Baarn