U betaalt precariobelasting als u voorwerpen op, in of boven gemeentegrond plaatst. Denk hierbij aan terrassen, uitstallingen, bouwsteigers en containers.

Hoe het werkt

U hoeft in veel gevallen geen aparte aangifte te doen voor precariobelasting. Als u voorwerpen op, in of boven openbare gemeentegrond wilt plaatsen, dan moet u hiervoor meestal een vergunning aanvragen. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunningevenementenvergunning of terrasvergunning. U krijgt een aanslag voor de precariobelasting, nadat de vergunning is verleend.

Een overzicht van zaken waarvoor u precariobelasting moet betalen en hoeveel, vindt u hieronder.

Als u los van een vergunning voorwerpen op, in of boven openbare gemeentegrond wilt plaatsen (bijvoorbeeld een tijdelijke container voor verbouwingsafval, caravan, camper of aanhangwagen), kunt u dit melden via het e-mailadres belastingen@baarn.nl of door te bellen met afdeling Belastingen via tel. 035-5481611. 

In de gemeente wordt regelmatig gecontroleerd op het gebruik van de openbare gemeentegrond. De gemeente kan een boete geven als u geen vergunning hebt.

Wat moet ik doen

U betaalt uw aanslag via automatische incasso

Hebt u een machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan hoeft u niets te doen. Het aanslagbedrag wordt automatisch in acht termijnen van uw rekeningnummer afgeschreven. U leest op het aanslagbiljet wanneer dit gebeurt.

U betaalt uw aanslag zonder automatische incasso

Hebt u geen machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan moet u het totaalbedrag binnen twee maanden na dagtekening hebben betaald. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. U kunt het totaalbedrag overmaken op bankrekening NL51 BNGH 0285 0314 14 t.n.v. gemeente Baarn Belastingen te Baarn. Vermeld daarbij wel het aanslagnummer.

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de aanslag

Bent u het niet eens met één of meer aanslagen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit bij de heffingsambtenaar van de gemeente Baarn. U moet dit doen binnen zes weken na dagtekening. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. Op deze pagina leest u meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken. Hier vindt u ook de contactgegevens van de heffingsambtenaar.

Kosten

De precariobelasting hangt samen met de aard van het gebruik van de gemeentegrond en de betreffende periode.

U vindt de tarieven hieronder terug (bron: tarieventabel van de Verordening precariobelasting 2023(externe link).

Tarieventabel , behorende bij de Verordening precariobelasting 2023

tarief

tarief

tarief

tarief

per dag

per week

per maand

per jaar

Hoofdstuk 1 Voertuigen

1.1

Het tarief bedraagt

1.1.1

voor een caravan, kampeerwagen, boottrailer of ander voertuig ten behoeve van de recreatie, per voertuig

€ 45,72

€ 457,12

1.1.2

voor een aanhangwagen of ander dergelijk voertuig niet zijnde een voertuig als bedoeld onder 1.1.1, per voertuig

€ 16,33

€ 114,22

Hoofdstuk 2 Bouwmaterialen en dergelijke

2.1

Het tarief bedraagt voor bouwmaterialen, zoals een loods, een keet, een container, een steiger of een stelling,

een heikar of een heistelling, een kraan, een betonmolen, een asfaltketel, trechter, of enig ander werktuig ten

dienste van bouwwerken, andere dan die genoemd onder 2.2 en 2.3, bij een totaal ingenomen oppervlakte

van:

2.1.1

per m2

€ 2,75

€ 8,72

€ 65,23

2.2

Het tarief bedraagt voor een afschutting, per m1

€ 1,91

2.3

Het tarief bedraagt voor een stut, schoor of paal, per voorwerp

€ 1,91

Hoofdstuk 3 Leidingen, kabels en buizen n.v.t.

Hoofdstuk 4 Installaties voor het al dan niet automatisch aftappen van motorbrandstoffen, olie, lucht of water

4.1

Het tarief bedraagt:

4.1.1

voor een luifel, per m2

€ 45,62

4.1.2

voor een tank voor motorbrandstof, olie, lucht of water, inhoud tot 4.000 liter

€ 135,95

4.1.3

voor een tank voor motorbrandstof, olie, lucht of water, inhoud 4.000 liter of meer

€ 271,94

4.1.4

voor een aftappunt met toebehoren voor motorbrandstof of olie

€ 321,80

4.1.5

voor een aftappunt met toebehoren voor lucht of water

€ 166,21

4.1.6

voor een vulput, kraanput en dergelijke, per voorwerp

€ 30,99

Hoofdstuk 5 Aankondigingsborden n.v.t.

Hoofdstuk 6 Automaten n.v.t.

Hoofdstuk 7 Terrassen

7.1

Het tarief bedraagt voor voorwerpen onder, op of boven een terras, bij een totaal ingenomen oppervlakte:

7.1.1

tot 15 m2

€ 56,28

€ 562,86

7.1.2

15 tot 30 m2

€ 81,62

€ 815,93

7.1.3

van 30 m2 tot 60 m2

€ 163,24

€ 1.631,96

7.1.4

van 60 m2 of meer, per 60 m2 of gedeelte daarvan

€ 543,93

€ 2.719,67

Hoofdstuk 8 Overige voorwerpen

8.1

Het tarief bedraagt:

8.1.1

voor rijwielrekken, per in beslag genomen ruimte zonder rijwielen, per m2

€ 23,39

8.1.2

voor uitstallingen ten behoeve van reclame- en verkoopdoeleinden:

8.1.2.1

tot 7 m2

€ 34,83

€ 348,33

8.1.2.2

van 7 m2 tot en met 12 m2

€ 92,49

€ 739,95

8.1.2.3

groter dan 12 m2

€ 193,66

€ 1.549,26

8.1.3

voor een rolluik, per m1

8.1.4

voor een markies of zonnescherm, per stuk

€ 91,31

8.1.5

voor het hebben van een luifel

8.1.5.1

tot 5 m2

€ 225,05

8.1.5.2

van 5 m2 tot en met 10 m2

€ 359,05

8.1.5.3

groter dan 10 m2

€ 466,11

8.2

Het tarief bedraagt voor voorwerpen waarvoor in dit hoofdstuk en de voorgaande hoofdstukken geen

afzonderlijk tarief is opgenomen:

8.2.1

per m2

€ 0,53

€ 2,67

€ 4,27

€ 29,34

8.3

Het tarief bedraagt voor standplaatsen, ingenomen door voertuigen, wagens, kramen, tenten en /of

andere voorwerpen voor de verkoop of tentoonstellen van goederen, anders dan standplaatsen op de

darvoor aangewezen markten

8.3.1

per m2

€ 2,65

€ 7,94

€ 23,82

€ 31,76

8.4

Het tarief bedraagt voor het innemen van een door de gemeente aangewezen dan wel gedoogde

vaste plaats op gemeentegrond ten behoeve van het uitoefenen van een horecafunctie:

8.4.1

tot 50 m2

€ 174,42

€ 1.744,20

8.4.2

50 m2 of meer

€ 301,23

€ 3.012,34