U betaalt precariobelasting als u voorwerpen op, in of boven gemeentegrond plaatst. Denk hierbij aan terrassen, uitstallingen, bouwsteigers en containers.

Hoe het werkt

U hoeft geen aparte aangifte te doen voor precariobelasting. Als u voorwerpen op, in of boven openbare gemeentegrond wilt plaatsen, dan moet u hiervoor meestal een vergunning aanvragen. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunningevenementenvergunning of terrasvergunning. U krijgt een aanslag voor de precariobelasting, nadat de vergunning is verleend.

In de gemeente wordt regelmatig gecontroleerd op het gebruik van de openbare gemeentegrond. De gemeente kan een boete geven als u geen vergunning hebt.

Wat moet ik doen

U betaalt uw aanslag via automatische incasso

Hebt u een machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan hoeft u niets te doen. Het aanslagbedrag wordt automatisch in acht termijnen van uw rekeningnummer afgeschreven. U leest op het aanslagbiljet wanneer dit gebeurt.

U betaalt uw aanslag zonder automatische incasso

Hebt u geen machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan moet u het totaalbedrag binnen twee maanden na dagtekening hebben betaald. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. U kunt het totaalbedrag overmaken op bankrekening NL51 BNGH 0285 0314 14 t.n.v. gemeente Baarn Belastingen te Baarn. Vermeld daarbij wel het aanslagnummer.

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de aanslag

Bent u het niet eens met één of meer aanslagen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit bij de heffingsambtenaar van de gemeente Baarn. U moet dit doen binnen zes weken na dagtekening. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. Op deze pagina leest u meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken. Hier vindt u ook de contactgegevens van de heffingsambtenaar.

Kosten

De precariobelasting hangt samen met de aard van het gebruik van de gemeentegrond en de betreffende periode.

U vindt de tarieven terug in de tarieventabel van de Verordening precariobelasting 2022(externe link).