Rondom de verkiezingen worden verschillende processen-verbaal uitgegeven. Dit zijn documenten waarin beschreven wordt hoe een proces of gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Daarnaast zijn er ook andere openbare documenten. Deze vindt u op deze pagina. 

Hieronder vindt u de volgende processen-verbaal.

 • Het proces-verbaal van de vastgestelde verkiezingsuitslag voor gemeente Baarn, openbare zitting 21 maart
 • Het proces-verbaal van de vastgestelde verkiezingsuitslag voor de Contactcommissie Lage Vuursche, openbare zitting 21 maart
 • Het verslag van de controle op de zetelverdeling voor de gemeenteraadsverkiezing 2022
 • Het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag voor gemeente Baarn
 • Het proces-verbaal van de verkiezingsuitslag voor de Contactcommissie Lage Vuursche 
 • Het proces-verbaal van de niet-openbare zitting op dinsdag 1 februari 2022. Met het proces-verbaal doet het centraal stembureau verslag van Het onderzoek naar de kandidatenlijsten.
 • het proces-verbaal van de openbare zitting op vrijdag 4 februari 2022. Met het proces-verbaal doet het centraal stembureau verslag van de zitting waarin is besloten over:
  • de geldigheid en nummering van de kandidatenlijsten;
  • het handhaven van de kandidaten op, en de aanduidingen bovenaan, de kandidatenlijsten.
 • De definitieve kandidatenlijst 

Hieronder vindt u de processen-verbaal N10, model J en model K1.