De gemeenteraad van Baarn wil graag met u in gesprek! Onder de noemer ‘Raad op Pad’ organiseert de gemeenteraad op dinsdagavond 21 maart aanstaande een thema-avond over de aanpak van eenzaamheid in Baarn. De avond vindt plaats in de Montinischool, De Oude Werf 5B, 3741 CS in Baarn (inloop vanaf 19.30 uur).  Iedereen is van harte welkom op deze avond.

Raad op Pad: aanpak van eenzaamheid

De bijeenkomst ‘Raad op Pad’ van 21 maart aanstaande gaat over de aanpak van eenzaamheid in Baarn. Hoewel één op de tien mensen in Nederland zich erg eenzaam voelt, is eenzaamheid voor veel mensen een moeilijk gespreksonderwerp. In Baarn heeft het project ‘Eén tegen Eenzaamheid Baarn’ en de lokale coalitie de handen ineengeslagen om samen eenzaamheid aan te pakken. 

Praat mee

Voor deze bijeenkomst hebben alle leden van lokale coalitie ‘Eén tegen eenzaamheid’ een uitnodiging ontvangen. De gemeenteraad wil ook graag de ervaringen van inwoners die op één of andere manier bij dit thema betrokken zijn en/of belangstelling hebben om deel te gaan uitmaken van de lokale coalitie tegen eenzaamheid, van harte voor deze avond uitnodigen. Wat gaat goed en wat kan er beter? Wat is er nodig voor een (nog) beter lokaal eenzaamheidsbeleid? Hoe kunnen wij samen verder doorpakken op dit thema? Dat en meer wil de raad graag samen met u bespreken. Na de bijeenkomst kijken de raadsleden samen wat er met de uitkomsten wordt gedaan.

Raad op pad

Jaarlijks organiseert de gemeenteraad verschillende ‘Raad op Pad’-bijeenkomsten. De bijeenkomsten zijn bedoeld om meer en beter in contact te komen met inwoners rond actuele thema’s, ook zonder dat er directe inspraak of besluitvorming aan de orde is.  Eerdere bijeenkomsten gingen onder meer over de toekomst van het boerenbedrijf, woonruimte voor twintigers en parkeren in woonstraten.

Meer informatie en aanmelden

De gemeenteraad hoopt op een goede opkomst en waardevolle gesprekken en ontmoetingen. Zou u zo vriendelijk willen zijn om vóór 15 maart aan te geven of wij op uw komst mogen rekenen? Dit doet u door contact op te nemen met raadsadviseur Daniël Bulthuis, per e-mail: d.bulthuis@baarn.nl of telefonisch 06-43244033. Ook bij vragen of voor meer informatie kunt u contact met hem opnemen.