We hebben in Baarn verschillende grote bouwlocaties. Voorbeelden hiervan zijn de omgeving Troelstralaan, de omgeving John F. Kennedylaan en de omgeving Ericastraat. Om de bouwlocaties te bereiken is bouwtransport nodig. Maar niet alle locaties zijn altijd makkelijk te bereiken. Hierdoor komt het wel eens voor dat er stoepen of wegdelen beschadigd raken. En dat is vervelend voor voetgangers, fietsers en anderen die gebruikmaken van de weg en de stoep. 

Dit kunnen we jammer genoeg niet voorkomen. We kunnen het tijdens de bouwperiode niet repareren. Daarom ziet u een tijdelijke afzetting op de beschadigde plekken. Dit is om ongelukken te voorkomen. Na de bouwwerkzaamheden herstellen we de beschadigde wegdelen.