Om criminele activiteiten waaronder inbraken in woningen en voertuigen aan te pakken, zijn in Baarn en Soest tijdelijk camera’s opgehangen die kentekens registreren van passerende voertuigen. Informatie van deze camera’s helpt de politie snel en gericht actie te nemen. De zogeheten ANPR-camera’s staan de komende maanden op strategische plaatsen bij in- en uitvalswegen van de gemeenten Baarn en Soest.

De nieuwe camera’s registreren kentekens en vergelijken deze met data van de politie. Bij een ‘bekend’ kenteken kan de politie direct in actie komen. 

De tijdelijke plaatsing van de ANPR-camera’s is een samenwerking tussen gemeenten, politie en het openbaar ministerie. Het aanpakken van inbraken is één van de speerpunten in het veiligheidsbeleid van de gemeenten. De camera’s dragen – naast opsporing en voorlichting – verder bij aan dit doel. Bij verschillende andere gemeenten in het land zijn in het verleden positieve resultaten behaald met de camera-inzet. Voor het gebruik van de camera’s gelden regels die de privacy beschermen. Kentekens die geen ‘match’ opleveren worden niet opgeslagen en beelden worden geblurd.

De burgemeesters van Baarn en Soest benadrukken dat het de bedoeling is dat de ANPR-camera’s een verdere bijdrage leveren aan de veiligheid in beide gemeenten. “Het helpt om criminele bendes aan te pakken die de gemeente binnenkomen om inbraken te plegen en daarna snel weer weg te zijn. Vanwege de ligging dichtbij belangrijke snelwegen zijn Baarn en Soest extra gevoelig voor dit type criminaliteit”.


De ANPR-camera’s zijn deze week geplaatst. Over een aantal maanden wordt het effect van de inzet van de camera’s geëvalueerd.