De gemeente Baarn heeft de intentie om tijdelijke woonunits te plaatsen voor Oekraïense
vluchtelingen op een parkeerterrein van het Meander Medisch Centrum in Baarn. Het eerdere
plan om de Oekraïners tijdelijk op te vangen op twee verdiepingen van het Meander Medisch
Centrum, blijkt praktisch en financieel niet goed uitvoerbaar. Het plan is nu om op korte termijn
twee tijdelijke woonunits te plaatsen. Dit aantal kan naar behoefte uitgebreid worden naar zes
voor de opvang van maximaal vierentwintig bewoners. Tevens wordt er een dagverblijf voor
algemeen gebruik voor de tijdelijke bewoners geplaatst. De units worden geplaatst voor een
periode van minimaal 1 jaar en zijn bedoeld voor Oekraïners die doorstromen uit een gastgezin in
Baarn.

Om deze tijdelijke woonunits te kunnen realiseren wordt door de gemeente Baarn een
omgevingsvergunning aangevraagd en is het nodig om aansluitingen voor water, elektra en riolering
aan te leggen. Zodra de omgevingsvergunning is toegekend en de aansluitingen zijn gerealiseerd,
worden de eerste twee woonunits geplaatst. Naar verwachting gebeurt dit begin september.

Fijne plek voor Oekraïense bewoners

Burgemeester Mark Röell en wethouder Steven de Vries hopen dat de woonunits fijne plekken
worden voor de Oekraïense bewoners: “Wij leven mee met de Oekraïners die hun land ontvlucht zijn
vanwege de verschrikkelijke oorlog daar. Wij nemen als gemeente onze verantwoordelijkheid en
vinden het belangrijk dat deze mensen hier de hulp, zorg en rust krijgen die ze zo nodig hebben.
Hopelijk mogen zij dit, samen met de hartverwarmende initiatieven uit de samenleving, vanaf deze
plek in Baarn gaan ervaren.”