Om te kunnen stemmen heeft u een stempas nodig. U ontvangt uiterlijk woensdag 2 maart 2022 uw stempas. Deze ontvangt u per post op het huisadres waar u op 31 januari 2022 bij de gemeente ingeschreven stond. Het kan zijn dat u deze niet ontvangen heeft, of kwijt geraakt bent. Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe aan. 

Wie ontvangen een stempas?

U mag stemmen bij deze verkiezingen als u: 

  • 18 jaar of ouder bent op 16 maart 2022;
  • de Nederlandse nationaliteit heeft op 31 januari 2022; 
  • niet van het kiesrecht bent uitgesloten.

Gaat u verhuizen?

Als u voorafgaand aan de verkiezingen verhuist, kan het zijn dat u nog moet stemmen in uw oude gemeente. Het adres waarop u als kiezer op de dag van kandidaatstelling (31 januari 2022) officieel staat ingeschreven, bepaalt waar u moet stemmen. Op dit adres wordt ook uw stempas bezorgd.

Stempas niet ontvangen of verloren

Heeft u geen stempas ontvangen? Of bent u deze verloren? Vraag dan zo snel mogelijk een nieuwe aan bij de gemeente. Dit kan zowel schriftelijk als mondeling.

Een schriftelijke aanvraag moet uiterlijk vrijdag 11 maart 2022 vóór 17.00 uur door de gemeente ontvangen zijn. U stuurt de schriftelijke aanvraag naar Gemeente Baarn, t.a.v. Burgerzaken - Verkiezingen, Postbus 1003, 3740 BA Baarn. Bij de aanvraag moet een kopie van een geldig identiteitsbewijs worden bijgevoegd.

Een mondelinge aanvraag in het gemeentehuis moet uiterlijk op vrijdag 11 maart 2022 vóór 17.00 uur worden ingediend. U kunt hiervoor, tijdens onze openingstijden, terecht bij de receptie van het gemeentehuis. Zorg dat u een geldig identiteitsbewijs meeneemt als u een nieuwe stempas komt aanvragen. 

Komt u er later dan vrijdag 11 maart 17.00 uur achter dat u uw stempas kwijt bent? Dan kunt u geen nieuwe stempas meer aanvragen. Helaas kunt u dan geen stem uitbrengen.