Bij het Baarnse NS-station parkeren forenzen hun (brom-, snor-)fiets meestal tijdelijk in de fietsenstalling, maar soms ook op straat - buiten de fietsenrekken. Dat laatste mag niet, want het belemmert de vrije doorgang op de trottoirs. Ook zijn er wrakken die het predicaat ‘fiets’ of ‘brom-/snorfiets’ niet meer verdienen. Daarnaast zijn er fietsen tussen die langer dan tijdelijk gestald zijn, de zogenaamde wees-(brom-, snor-)fietsen. Het langdurig stallen legt een onevenredig groot beslag op de beperkte ruimte voor het stallen van (brom-, snor-)fietsen in en rondom het stationsgebied.

Om de stationsomgeving netjes en toegankelijk te houden, ruimt de gemeente regelmatig fietsen op. Binnenkort is er een nieuwe opruimactie. Voorkom dus dat uw (brom-, snor-)fiets wordt opgeruimd en parkeer uw voertuig in- of direct tegen de fietsenrekken.

Opgeruimde (brom-, snor-)fietsen neemt de gemeente mee naar de Gemeentewerf. Daar kunnen de eigenaren hun voertuig tegen pinbetaling van €15 weer ophalen door zich met fietssleutel en met een geldig legitimatiebewijs te melden bij het afvalbrengstation op de Gemeentewerf. De Gemeentewerf is gevestigd op de Oude Amsterdamsestraatweg 4 in Baarn en is voor het afhalen van meegenomen (brom-, snor-)fietsen geopend van dinsdag tot en met vrijdag tussen 13.00 uur tot 17.00 uur en op zaterdag tussen  09.00 tot 16.00 uur.

Voordat het tot daadwerkelijk weghalen van (brom-, snor-)fietsen komt, plakt de gemeente waarschuwings-stickers op de verkeerd geparkeerde (brom-, snor-)fietsen, wees (brom-, snor-)fietsen en (brom-, snor-) fietswrakken. De eigenaar heeft dan nog een kans om het voertuig zelf weg te halen. Zo niet, dan wordt dat voor hem of haar gedaan. Wees (brom-, snor-)fietsen worden 28 dagen van tevoren van een rode waarschuwingssticker voorzien, (brom-, snor-)fietswrakken worden één week van tevoren van een oranje waarschuwingssticker voorzien. Nog steeds aanwezige en gestickerde weesfietsen en wrakken worden na deze termijn door de gemeente verwijderd.  

Verkeerd gestalde (brom-, snor-)fietsen worden van een gele waarschuwingssticker voorzien. Nog steeds aanwezige verkeerd gestalde en gestickerde (brom-, snor-)fietsen worden de volgende dag door de gemeente verwijderd. Men heeft na de waarschuwing dus nog 24 uur de tijd om de verkeerd gestalde (brom-, snor-)fiets weg te halen of alsnog goed te stallen.

(Brom-, snor-)fietsen die geplaatst worden voor of in de nabijheid van de Koninklijke wachtkamer zullen direct zonder voorafgaande waarschuwing door de gemeente verwijderd worden.

U kunt heel eenvoudig voorkomen dat uw (brom-, snor-)fiets wordt meegenomen door uw (brom-, snor-)fiets altijd te stallen daar waar het hoort: in- of direct tegen de fietsenrekken.

U kunt ook gebruik maken van de  zelf service fietsenstalling van de NS in Baarn! De stalling is elke eerste 24 uur gratis! Dus ideaal als u de fiets dagelijks stalt en ophaalt.