Tijdens de renovatie van het riool en wegdek van de Eemweg in 2021 is de inrichting van deze weg aangepast. Er geldt nu een maximale snelheid van 30 km/u. Daarnaast zijn er verkeersdrempels aangebracht en zijn de voetgangersoversteken verhoogd. Een belangrijke verandering ten opzichte van de oude situatie is de voorrangsregeling.

Het doorgaande fietsverkeer op de fietspaden heeft voorrang op al het verkeer. Het fietspad is alleen voor (snor)fietsers. Brommers moeten gebruik maken van de hoofdrijbaan. Gemotoriseerd verkeer op de hoofdrijbaan van de Eemweg moet vanaf nu voorrang verlenen aan verkeer dat van rechts komt.