De Eemweg wordt weer een volwaardige voorrangsweg. Om dat mogelijk te maken, zijn er vanaf maandag 8 mei werkzaamheden aan het wegdek op en rond verschillende kruispunten in de Eemweg.

De werkzaamheden worden namens de gemeente uitgevoerd door de firma Rijkeboer. Het verkeer kan tijdelijk overlast ondervinden van het werken aan de weg. Naar verwachting nemen de werkzaamheden tot en met de week van 22-26 mei in beslag. 

Voorrangssituatie

Eind vorig jaar is de voorrangssituatie op de Eemweg bekeken door een expertteam, met daarin onder andere de politie en de fietsersbond.

Ook bewoners rondom de Eemweg zijn erbij betrokken. Aan de hand van deze evaluatie is de keuze
gemaakt om in het belang van de verkeersveiligheid de voorrang anders te regelen. De Eemweg, inclusief
het fietspad, wordt daarom een voorrangsweg binnen de 30-kilometer zone.

Een actueel overzicht van de huidige werkzaamheden door de gemeente in de openbare ruimte leest u op de pagina Werkzaamheden openbare ruimte.