Bijna alle inwoners van de gemeente Baarn van achttien jaar of ouder mogen een stem uitbrengen voor de verkiezingen voor Provinciale Staten en het waterschapsbestuur.

Stemmen voor Provinciale Staten

Om te stemmen voor Provinciale Staten moet u:

  • 18 jaar of ouder zijn op 15 maart 2023.
  • Op 30 januari 2023 de Nederlandse nationaliteit hebben.
  • Op 30 januari 2023 wonen in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvindt. 
  • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Voldoet u hier aan? Dan krijgt u vanzelf uw stempas thuisgestuurd.

Stemmen voor het waterschapsbestuur

Om te stemmen voor het waterschapsbestuur moet u:

  • 18 jaar of ouder zijn op 15 maart 2023.
  • Op 30 januari 2023 de Nederlandse nationaliteit hebben, EU-burger zijn, of als niet-Nederlander een geldige verblijfsvergunning hebben.
  • Op 30 januari 2023 wonen in het waterschap waarvoor de verkiezing plaatsvindt.
  • Niet uitgesloten zijn van het kiesrecht.

Voldoet u hier aan? Dan krijgt u vanzelf uw stempas thuisgestuurd.

Nieuwe inwoners

Als u op de dag van de kandidaatstelling (maandag 30 januari 2023) als inwoner van de gemeente Baarn staat ingeschreven, krijgt u de stempas van de gemeente Baarn en kunt u daarmee uw stem uitbrengen in Baarn en Lage Vuursche. Bekijk alle stemlocaties hier.

Na 31 januari 2023 ingeschreven?

Bent u op 31 januari of later in de gemeente Baarn komen wonen, dan ontvangt u de stempas nog op uw vorige adres en kunt u in uw vorige woongemeente stemmen voor de Provinciale Staten en het waterschap waaronder die gemeente valt.
Bent u op 30 januari 2023 of later in de gemeente Baarn komen wonen en wilt u toch in deze gemeente stemmen? Dat kan alleen als uw vorige woongemeente ook in de provincie Utrecht en/of binnen het waterschap Vallei en Veluwe ligt. U kunt dan voor iedere verkiezing een kiezerspas aanvragen bij de afdeling Burgerzaken van uw vorige gemeente.

Ligt uw vorige woongemeente binnen de provincie Utrecht, maar buiten het waterschap Vallei en Veluwe? Dan kunt u bij uw vorige gemeente alleen de stempas voor Provinciale Staten laten omzetten in een kiezerspas om te stemmen in de gemeente Baarn.

Ligt uw vorige woongemeente buiten de provincie Utrecht, maar binnen het waterschap Vallei en Veluwe? Dan kunt u bij uw vorige gemeente alleen de stempas voor het waterschap laten omzetten in een kiezerspas om te stemmen in de gemeente Baarn.

Meer informatie over de verkiezingen?

Klik hier voor alle informatie over de verkiezingen