Om de stembureaus te kunnen bemensen, vragen we of inwoners zitting willen nemen als stembureaulid. Hieronder leest u hoe dat werkt en wat er van de stembureauleden verwacht wordt. 

Taken van een stembureaulid

Een stembureaulid voert de volgende taken uit:

  • Controleren van de identiteit van de kiezer;
  • Stempas in ontvangst nemen en controleren op echtheid en geldigheid;
  • Stembiljetten uitdelen;
  • Toezien dat de stembiljetten in de stembus gedaan worden;
  • Hulp geven aan kiezers die daarom vragen;
  • Controleren van en toezicht houden op de geldende richtlijnen en regels.

Cursus

Voordat u zitting neemt als stembureaulid volgt u een (digitale) cursus. In deze cursus leert u alles wat nodig is om zitting te kunnen nemen als stembureaulid. 

Voorwaarden

Om zitting te kunnen nemen op een stembureau moet u 18 jaar of ouder zijn, de Nederlandse taal goed beheersen en snel maar wel nauwkeurig kunnen werken. U kunt geen zitting nemen als u tijdens de gemeenteraadsverkiezingen op de kandidatenlijst staat.

Werken in twee ploegen

Stembureauleden werken in twee ploegen. De ochtendploeg zorgt tussen 7.30 en 14.00 uur voor de bezetting en komt 's avonds om 21.00 uur terug om stemmen te tellen. De middagploeg start om 14.00 uur en gaat door totdat alle stemmen geteld zijn. 

Vergoeding

Stembureauleden ontvangen hiervoor een vergoeding. De hoogte hiervan bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022 is € 125,-. Daarnaast ontvangen stembureauleden en reserveleden die de training succesvol afgerond hebben € 25,-. Iemand die de training met goed resultaat gevolgd heeft én is ingezet als stembureaulid ontvangt in totaal dus € 150,-. 

Stembureaulid worden

Wilt u stembureaulid worden? Stuur dan een mail naar verkiezingen@baarn.nl. Zet daarin uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en op welke dag u beschikbaar bent. Dan nemen wij zo snel mogelijk contact met u op met meer informatie.