Gemeente Baarn vindt het belangrijk dat (online) informatie bruikbaar en toegankelijk is voor iedereen. Samen met leveranciers en redacties werken we continu aan de digitale toegankelijkheid van de gemeente. Baarn.nl heeft nu de B-status, we werken toe naar A. De digitale formulieren waarmee inwoners (met DigiD) diensten kunnen aanvragen via baarn.nl voldoen al aan de A-status. 

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Baarn streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Een van de eisen is het maken en publiceren van een toegankelijkheidsverklaring.

Van de websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Baarn vallen zijn toegankelijkheidsverklaringen opgesteld. Die zijn gepubliceerd op toegankelijkheidsverklaring.nl(externe link).

Status

De website baarn.nl van de gemeente is in februari 2022 vernieuwd. De site is in maart 2022 getoetst op toegankelijkheid. De resultaten van dit onderzoek leest u in het rapport: Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Baarn(externe link). Op 30 van de 50 kriteria scoorden we voldoende.

Samen met de leverancier zijn in 2022 al de benodigde technische aanpassingen doorgevoerd. Daardoor is de site nu goed te gebruiken door mensen met een (visuele) beperking en geschikt voor (lees) hulpmiddelen.

Op dit moment zijn er nog enkele tientallen PDF documenten die niet voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Hiervoor kijken we naar een oplossing. Planning is om in najaar 2023 een nieuwe inspectie van de website uit te laten voeren.

De digitale formulieren waarmee inwoners (met DigiD) diensten kunnen aanvragen via baarn.nl zijn in november 2022 getoetst en voldoen aan de A status. 

Voor meer informatie over de toegankelijkheid van onze websites verwijzen we naar Register van toegankelijkheids­verklaringen(externe link).

Heeft u vragen?

Als u vragen heeft over de toegankelijkheid van de website neem dan contact op.