Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Baarn streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Een van de eisen is het maken en publiceren van een toegankelijkheidsverklaring.

Van de websites die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Baarn vallen zijn toegankelijkheidsverklaringen opgesteld. Die zijn gepubliceerd op toegankelijkheidsverklaring.nl/register(externe link).

Onderzoeksrapport

Deze website van de gemeente is gelanceerd op 16 februari 2022. De site is in maart 2022 getoetst op toegankelijkheid. De resultaten van dit onderzoek leest u in het rapport: Audit digitale toegankelijkheid website Gemeente Baarn(externe link)

Als u vragen heeft over de toegankelijkheid van de website neem dan contact op.