Toegankelijkheid

Gemeente Baarn vindt het belangrijk dat (online) informatie bruikbaar en toegankelijk is voor iedereen. Samen met leveranciers en redacties werken we continu aan de digitale toegankelijkheid van de gemeente. Inzet is dat al onze websites voldoen aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. Dat betekent dat de sites ook toegankelijk zijn voor mensen met een beperking, die mogelijk  gebruikmaken van hulpmiddelen als bijvoorbeeld schermleessoftware. De hoofdsite Baarn.nl en de online formulieren hebben al de hoogste toegankelijkheids ( A) status. 

Gemeente Baarn streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met de wettelijke eisen

Status toegankelijkheidslabel van Baarn.nl - website gemeente Baarn. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Gemeente Baarn is niet alleen verantwoordelijk voor baarn.nl. Voor meer informatie over de toegankelijkheid van onze websites verwijzen we naar Register van toegankelijkheids­verklaringen

Problemen, vragen

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Ook als u vragen, tips of opmerkingen over de toegankelijkheid van informatie op Baarn.nl heeft, dan horen we dat graag van u. Geef uw melding of vraag door via het contactformulier.  

Toegankelijkheidsverklaring

Naam websiteFunctie StatusVerklaring
www.baarn.nlInformatie en digitaal loketA- voldoet volledigBekijk verklaring
mijn.baarn.nlOnline formulierenA- voldoet volledigBekijk verklaring
baarn.raadsinformatie.nlInformatie raadsvergaderingen en raadsstukkenC - Eerste maatregelen genomenBekijk verklaring
www.werkenbijgemeentebaarn.nlVacatures en informatie over de gemeente als werkgeverC - Eerste maatregelen genomenBekijk verklaring
PitBaarn.nlInformatie welzijnsorganisatie en ondersteuning vanuit WMO.C - Eerste maatregelen genomenBekijk verklaring