Op deze pagina leest u hoe we in Baarn omgaan met bewonersparticipatie.  Oftewel: hoe inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Baarn samenwerken met de gemeente bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Maar ook hoe de gemeente omgaat met initiatieven vanuit de samenleving.

Helpt u mee om uw buurt nog mooier, beter en leuker te maken?

Heeft u een goed idee voor uw buurt? Meld uw initiatief nu aan op baarnbuurtmee.nl(externe link)

In september 2023 ontvangen alle huishoudens in de gemeente Baarn een waardecheque van € 5,00.

Samen met uw buurtgenoten kunt u cheques verzamelen en gebruiken voor een initiatief dat uw buurt nog leuker, mooier en beter maakt. 

 Ga naar baarnbuurtmee.nl(externe link)

Wat is bewonersparticipatie?

Participeren betekent letterlijk meedoen.

Bij inwonerparticipatie vraagt de gemeente aan inwoners, ondernemers en/of organisaties om mee te doen bij het ontwikkelen of uitvoeren van beleid.

Bij initiatieven vanuit de samenleving is er sprake van overheidsparticipatie. Daarin kan de gemeente worden gevraagd om mee te denken of mee te doen. De gemeente kan dan haar kennis en netwerk inzetten bijvoorbeeld.

Visie op participatie

Wat vinden bewoners belangrijk?

In het najaar van 2022 is er een enquête gehouden onder alle inwoners van Baarn. Collegeleden en ambtenaren hebben inwoners thuis een bezoek gebracht. Ook zijn er in Baarn meerdere bijeenkomsten gehouden. Daar is gesproken over onderwerpen die inwoners belangrijk vinden. De opgehaalde ideeën zijn een inspiratie voor de college-agenda. Daarin staat waar het college de komende jaren mee aan de slag wil. Uitkomsten enquête en vervolgstappen.

In ontwikkeling

Binnenkort volgt hier meer informatie over hoe we in Baarn invulling geven aan bewonersparticipatie. En op welke wijzen u kunt meedoen.