Op deze pagina leest u hoe we in Baarn omgaan met bewonersparticipatie.  Oftewel: hoe inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Baarn samenwerken met de gemeente bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Maar ook hoe de gemeente omgaat met initiatieven vanuit de samenleving.

Helpt u mee om uw buurt nog mooier, beter en leuker te maken?

In 2023 ondersteunde de gemeente tal van initiatieven van inwoners in het kader van baarnbuurtmee.nl. Alle huishoudens ontvingen hiervoor in september een waardecheque van € 5,00. Hiermee kan ieder samen met andere inwoners initiatieven in de buurt opzetten en financieren. Lees meer over de initiatieven.  Na evaluatie van het project wordt bekeken of deze vorm van bewonersparticipatie in 2024 een vervolg krijgt. 

 Ga naar baarnbuurtmee.nl

Wat is bewonersparticipatie?

Participeren betekent letterlijk meedoen.

Bij inwonerparticipatie vraagt de gemeente aan inwoners, ondernemers en/of organisaties om mee te doen bij het ontwikkelen of uitvoeren van beleid.

Bij initiatieven vanuit de samenleving is er sprake van overheidsparticipatie. Daarin kan de gemeente worden gevraagd om mee te denken of mee te doen. De gemeente kan dan haar kennis en netwerk inzetten bijvoorbeeld.

Visie op participatielink naar pdf bestand

Wat vinden bewoners belangrijk?

In het najaar van 2022 is er een enquête gehouden onder alle inwoners van Baarn. Collegeleden en ambtenaren hebben inwoners thuis een bezoek gebracht. Ook zijn er in Baarn meerdere bijeenkomsten gehouden. Daar is gesproken over onderwerpen die inwoners belangrijk vinden. De opgehaalde ideeën zijn een inspiratie voor de college-agenda. Daarin staat waar het college de komende jaren mee aan de slag wil. Uitkomsten enquête en vervolgstappen.

In ontwikkeling

Binnenkort volgt hier meer informatie over hoe we in Baarn invulling geven aan bewonersparticipatie. En op welke wijzen u kunt meedoen.