Op deze pagina leest u hoe we in Baarn omgaan met bewonersparticipatie.  Oftewel: hoe inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in Baarn samenwerken met de gemeente bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid. Maar ook hoe de gemeente omgaat met initiatieven vanuit de samenleving.

Wat is bewonersparticipatie?

Participeren betekent letterlijk meedoen.

Bij inwonerparticipatie vraagt de gemeente aan inwoners, ondernemers en/of organisaties om mee te doen bij het ontwikkelen of uitvoeren van beleid.

Bij initiatieven vanuit de samenleving is er sprake van overheidsparticipatie. Daarin kan de gemeente worden gevraagd om mee te denken of mee te doen. De gemeente kan dan haar kennis en netwerk inzetten bijvoorbeeld.

In ontwikkeling

Binnenkort volgt hier meer informatie over hoe we in Baarn invulling geven aan bewonersparticipatie. En op welke wijzen u kunt meedoen.

Documenten

Visie op participatie