Startpagina

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. Maar de griffie is er ook voor u. Hebt u vragen over de gemeenteraad? Of wilt u weten hoe u het beste aandacht kunt vragen voor uw standpunt of zienswijze? Neemt u dan gerust contact op met de griffie!

Rekenkamercommissie

De rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid van de gemeente.