Startpagina

Griffie

De griffie ondersteunt de gemeenteraad. De griffie van de gemeente Baarn bestaat uit een griffier, een adviseur communicatie & participatie en het secretariaat. Hebt u vragen over de gemeenteraad of wilt u een keer inspreken tijdens een raadsvergadering? Neemt u dan gerust contact met hen op!

Rekenkamercommissie

De rekenkamer onderzoekt de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid van de gemeente.