Startpagina home

Paspoort, id-kaart, rijbewijs en uittreksels

Paspoort, id-kaart, rijbewijs en uittreksels

Paspoort, identiteitsbewijs, rijbewijs, uittreksel BRP, uittreksel burgerlijke stand, bewijzen en verklaringen.

Wonen, bouwen en verhuizen

Wonen, bouwen en verhuizen

Verhuizen, emigreren, huren, bestemmingsplannen, projecten, adresonderzoek, omgevingsvergunning, bekendmakingen en plattegrond.

Ondernemen

Ondernemen

Aanspreekpunt, bedrijventerreinen, evenementen organiseren, inkoop en aanbesteding, ondernemersverenigingen.

Zorg, onderwijs en werk

Zorg, onderwijs en werk

Zorg en ondersteuning, sociale kaart, werk en inkomen, gehandicaptenparkeren, financiële ondersteuning, jeugd en gezin, onderwijs en kinderopvang.

Geboorte, trouwen en overlijden

Geboorte, trouwen, overlijden

Huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, geboorteaangifte, kind erkennen, overlijden, begraven en cremeren.

Belastingen

Belastingen

Gemeentelijke belastingen, WOZ, lokale lasten calculator, bezwaar, betaling, automatische incasso, kwijtschelding.

Duurzaamheid, afval, veiligheid en openbare ruimte

Duurzaamheid, afval, veiligheid en openbare ruimte

Afval, meldingen, ongedierte, asbest, riool, veiligheid, werkzaamheden, groen, parkeren, hond uitlaten, gladheid en water.

Bestuur en organisatie

Bestuur en organisatie

Gemeenteraad, college van B&W, ambtelijke organisatie, rekenkamercommissie, vacatures, begroting, bezwaar en beroep.

Cultuur, sport en recreatie

Cultuur, sport en recreatie

Vorstelijk Baarn, evenementen (organiseren), subsidies aanvragen, project huisvesting theater/bibliotheek en sport.