De gemeenteraad van Baarn heeft met grote meerderheid ingestemd met de Lokale Energie Strategie (LES). Met de LES geeft de gemeente invulling aan de energietransitie. Hierbij richt de gemeente zich op drie pijlers: isoleren (Energiebesparing), aardgasvrij verwarmen (Duurzame warmte) en het opwekken van groene stroom (Duurzame elektriciteit).

Inzicht

De LES is bedoeld om inzicht te geven aan inwoners, ondernemers en raadsleden. 'Bij grote en langdurige trajecten zoals de energietransitie is er behoefte aan duidelijkheid. Baarnaars willen weten waar ze aan toe zijn. Daarom hebben we integraal naar de opgave gekeken en duidelijke keuzes en routekaarten gemaakt', aldus wethouder Steven de Vries. De gemeente Baarn wil in 2035 alleen duurzame elektriciteit gebruiken en uiterlijk in 2050 van het aardgas af zijn. 

Keuzes maken

De meeste uitstoot van broeikasgassen kan bespaard worden door de gemeente aardgasvrij te maken. Om dat te kunnen doen, is het nodig dat woningen goed geïsoleerd zijn. De gemeente zet in op een plan en participatie per wijk, collectieve warmtenetten waar mogelijk en een intensieve samenwerking met energiecoaches en andere belanghebbenden.

De inwoner centraal 

De inwoner staat centraal in deze strategie. 'De energietransitie is niet alleen een technisch en een financieel vraagstuk, maar ook een sociaalmaatschappelijke opgave', zegt De Vries. 'Veel van de veranderingen moeten achter de voordeur plaatsvinden. We sluiten aan bij de behoeften van inwoners en leveren maatwerk waar dat kan.' Inwoners worden ook zelf van harte uitgenodigd om initiatief te nemen om de LES in de praktijk te brengen. 

Baarnse LES een primeur 

De gemeente Baarn loopt met de LES vooruit op andere gemeenten. Er zijn bijna geen andere gemeenten die op deze manier de opgave voor de energietransitie in beeld hebben gebracht, anders dan gemeenten die veel groter zijn. De wethouder is blij met de steun voor de LES: 'Het is een nuttig en goed leesbaar document. Ik raad elke gemeente aan om op een integrale manier te kijken naar deze opgave.'

Download Lokale Energie Strategie (PDF)