Krijgt u een uitkering, dan kunt u te maken krijgen met een heronderzoek. Dit periodieke onderzoek is er om vast te stellen of u nog steeds recht hebt op een uitkering. Naast deze heronderzoeken bekijkt de gemeente regelmatig hoe uw vooruitgang is bij het vinden van werk.

Hoe het werkt

Bij heronderzoek wordt onder andere het volgende onderzocht:

 • Ontvangt u nog de juiste uitkering?
 • Is uw uitkering goed berekend?
 • Is uw eventuele inkomen correct in mindering gebracht?
 • Is uw vermogen juist vastgesteld?

De gemeente kan zelf bepalen hoe vaak ze een heronderzoek instelt. Dat kan te maken hebben met uw mogelijkheden om werk te vinden, maar ook met signalen dat er misschien iets is veranderd in uw recht op een uitkering. U bent verplicht mee te werken aan een heronderzoek.

Wat moet ik doen

Er is een administratief heronderzoek en een mondeling heronderzoek.

Administratief heronderzoek

Een administratief heronderzoek is er om te bekijken of u nog steeds recht hebt op de uitkering. Voor dit ‘rechtmatigheidsonderzoek’ krijgt u een heronderzoeksformulier. U vult de gegevens in, zorgt voor de gevraagde aanvullende informatie en stuurt het terug naar de gemeente. Vervolgens wordt het heronderzoek administratief afgerond.

Mondeling heronderzoek

Ook kan een volledig heronderzoek plaatsvinden om uw vooruitgang te bespreken in het vinden van werk. Voor dit ‘doelmatigheidsonderzoek’ ontvangt u een heronderzoeksformulier en een uitnodiging voor een gesprek. Het gesprek vindt plaats bij de gemeente of bij u thuis; dit staat in de uitnodiging. Vóór het gesprek vult u de formulieren in en ondertekent u ze. Tijdens het gesprek komen alle relevante zaken voor de uitkering aan de orde.

Op basis van het heronderzoek beoordeelt de gemeente uw recht op de uitkering. Daarbij wordt gekeken naar de volgende punten:

 • Hebt u nog recht op de uitkering?
 • Hebt u een inkomen of vermogen beschikbaar?
 • Kunt u bij een andere instantie terecht, zoals het UWV?
 • Zijn er veranderingen in uw persoonlijke omstandigheden waardoor de hoogte van uw uitkering moet worden aangepast?
 • Zijn er andere veranderingen die van belang zijn voor uw recht op uitkering?
 • Is er werk voor u te vinden?
 • Hoe kunt u zo spoedig mogelijk weer in uw eigen inkomen voorzien?

Besluit van de gemeente

Na het heronderzoek krijgt u schriftelijk bericht over de uitslag van het heronderzoek. In deze brief staan afspraken over hoe u zo snel mogelijk weer zelf inkomen kunt verdienen. Een uitstroomcontract kan als bijlage bijgevoegd zijn. Het naleven van dit contract wordt bij het volgende heronderzoek gecontroleerd. Bent u het niet eens met de uitslag, dan kunt u hiertegen bezwaar maken bij de gemeente.

Wat moet ik meenemen

Voor een administratief heronderzoek laat u de volgende bewijsstukken zien:

 • uw inschrijvingsbewijs van het UWV WERKbedrijf
 • volledig ingevuld en ondertekend heronderzoeksformulier
 • uw sollicitaties in de periode sinds het vorige heronderzoek
 • eventuele recente scholingsresultaten

Voor een mondeling heronderzoek laat u de volgende bewijsstukken zien:

 • uw inschrijvingsbewijs van het UWV WERKbedrijf
 • volledig ingevuld en ondertekend heronderzoeksformulier
 • uw sollicitaties in de periode sinds het vorige heronderzoek
 • eventuele recente scholingsresultaten
 • bewijzen van huurbetaling
 • eventueel recente echtscheidingspapieren, voor zover nog niet bekend bij het UWV WERKbedrijf
 • bewijzen van de hoogte van de huur
 • bewijzen van uw inkomen en dat van uw eventuele partner en andere gezinsleden
 • bewijzen van schulden van u en uw eventuele partner en andere gezinsleden
 • bankafschriften van de laatste 3 maanden