Kunt u door lichamelijke beperkingen zelfstandig niet meer dan 100 meter lopen en u bestuurt wel zelfstandig een auto? Vraag dan bij de gemeente een gehandicaptenparkeerkaart aan. Met deze kaart kunt u parkeren op gehandicaptenparkeerplaatsen in Nederland en de meeste Europese landen. U moet zich wel houden aan de lokale parkeerregels.

De parkeerkaart is maximaal 5 jaar geldig. Vraagt u een gehandicaptenparkeerkaart aan, dan wordt uw lichamelijke beperking beoordeeld door een medische adviseur, die door de gemeente wordt aangewezen. U kunt de gehandicaptenparkeerkaart aanvragen of verlengen bij het Loket Wonen, Zorg en Welzijn.

DigiD linkOnline aanvragen of verlengen

eHerkenning linkOnline aanvragen of verlengen

U krijgt een bericht als u uw gehandicaptenparkeerkaart op kunt komen halen. U kunt uw gehandicaptenparkeerkaart ophalen bij de receptie van het gemeentehuis.

Hoe het werkt

Bestuurderskaart

Hebt u een beperking en bestuurt u zelf een auto of brommobiel, dan kunt u een bestuurderskaart aanvragen. De parkeerkaart is niet kentekengebonden, u kunt de kaart voor elke auto gebruiken. Wel is de kaart persoonsgebonden.

Als u in aanmerking wil komen voor een gehandicaptenparkeerkaart bestuurder moet u:

  • een loopbeperking hebben van langdurige aard (langer dan 6 maanden)
  • niet meer dan 100 meter aan één stuk kunnen lopen, eventueel met gebruik van loophulpmiddelen.

Passagierskaart

Als u voor vervoer van anderen afhankelijk bent en niet zelfstandig uit de auto kunt stappen en niet zelfstandig naar een voordeur kunt lopen dan kunt u een passagierskaart aanvragen. Met deze kaart kan uw chauffeur op een algemene gehandicaptenparkeerplaatsen parkeren. De kaart is persoonsgebonden.

Als u in aanmerking wil komen voor een passagierskaart moet u voldoen aan de voorwaarden voor een bestuurderskaart èn volledig afhankelijk zijn van hulp van de bestuurder die u vervoert (hulp van deur tot deur).

Het is ook mogelijk om een bestuurders- en passagierskaart aan te vragen.

Instellingenkaart

De kaart voor instellingen is bestemd voor het vervoer van de gehandicapte bewoners. Instellingen kunnen voor collectief vervoer van hun bewoners een gehandicaptenkaart aanvragen. Met deze instellingenkaart is het niet meer noodzakelijk om voor iedere bewoner afzonderlijk een kaart aan te vragen.

Medisch advies

Meestal beoordeelt een onafhankelijk arts de oorzaak en de ernst van uw handicap of ziekte. Er wordt ook gekeken naar uw persoonlijke omstandigheden. De arts doet niet altijd een lichamelijk onderzoek. In ieder geval stelt de arts u een aantal vragen om uw omstandigheden goed te kunnen beoordelen. Gebruikt u medicijnen of bent u in behandeling bij een specialist? Brengt u hierover informatie mee (afsprakenkaarten of medicijnkaarten) om uw aanvraag te verduidelijken. De arts adviseert de gemeente of u in aanmerking komt voor een gehandicaptenparkeerkaart.

Wat moet ik doen

U vraagt de gehandicaptenkaart aan bij de gemeente. U wordt vervolgens opgeroepen voor een gesprek bij een onafhankelijke arts.

Er is geen medisch advies nodig:

  • als u uw kaart wilt verlengen én
  • als in een eerder medisch advies staat dat herbeoordeling niet noodzakelijk is.

Hoe lang het duurt

De besluitvorming duurt maximaal 8 weken.

Wat moet ik meenemen

Bij het afhalen van uw parkeerkaart neemt u het volgende mee:

Kosten

De kosten voor behandeling van een aanvraag gehandicaptenparkeerkaart zijn:

  • Zonder medisch advies € 44,70 (2023).
  • Met medisch advies € 115,85 (2023).

U ontvangt hiervoor een nota. Ook als uw aanvraag intrekt of als uw aanvraag wordt afgewezen, omdat u bijvoorbeeld niet voldoet aan de medische criteria, moet u deze betalen.

Contact

Heeft u nog vragen over de gehandicaptenparkeerkaart? Neem dan contact op met Loket Wonen, Zorg en Welzijn via het contactformulier of via het telefoonnummer 035 - 548 16 11.