Zelf of met enkele buren vrijwillig een stukje van het openbaar groen onderhouden? Dit wordt ‘groenadoptie’ genoemd en dat regelt u in overleg met de gemeente.

Hoe het werkt

Voor groenadoptie krijgt u geen geld van de gemeente. Maar doordat u het groen in uw omgeving bijzondere aandacht kunt geven, hebt u wel de voldoening van uw werk. De gemeente heeft spelregels voor de adoptie van openbaar groen. Zo is het voor iedereen duidelijk wat we van elkaar verwachten.

Wat mag wel en niet bij groenadoptie?

In principe is het de bedoeling dat de inrichting van het groen blijft zoals deze is. Als u toch zaken wilt veranderen (u wilt bijvoorbeeld zelf planten bijplaatsen), dan is dat bespreekbaar. Overleg dan met de contactpersoon van de gemeente wat de mogelijkheden zijn. De gemeente wil wel altijd het eigendom en openbare karakter van het groen bewaren. U mag daarom ook geen hek of schutting rond het te onderhouden groen plaatsen.

De gemeente zorgt voor markering van uw adoptiegroen, zodat dit duidelijk is voor inwoners en de onderhoudsploeg van de gemeente. Als u groenafval wilt laten afvoeren, dat niet in uw eigen container past, belt u met de gemeente. Binnen drie werkdagen wordt dit voor u afgevoerd.

Adopteren van groen in twee stappen

Stap 1

Neem contact op met de gemeente (tijdens kantooruren op telefoonnummer 035 - 548 16 11) met het verzoek voor het adopteren van openbaar groen. Een groenmedewerker maakt dan een afspraak met u. Ter plekke wordt uw verzoek bekeken en worden de spelregels doorgenomen.

Stap 2

Bij akkoord met de spelregels ondertekent u de spelregels en kunt u aan de slag!

Aanvullende informatie

Vragen tijdens verzorging adoptiegroen

Voor vragen en advies kunt u contact opnemen met de gemeente. Tijdens kantooruren kunt u bellen met de gemeente op telefoonnummer 035 - 548 16 11.

Beëindiging adoptiegroen

Mocht u - om welke voor redenen dan ook – het groen niet meer kunnen verzorgen, dan wordt het beëindigd en neemt de gemeente het onderhoud weer van u over. Ook is het mogelijk om het onderhoud aan een medebewoner over te dragen. De medebewoner neemt samen met de gemeente stap 1 en stap 2 door en neemt de verzorging van u over.