Grote opkomst bij Raad op Pad over seniorenwoningen

Wensen en oplossingen voor seniorenwoningen in Baarn stonden op 31 oktober op de agenda tijdens de ‘Raad op Pad’. Ruim 70 inwoners, raadsleden en belangstellenden gingen met elkaar in gesprek in de ontmoetingsruimte van Santvoorde, waar wonen en zorg worden gecombineerd. Deze maand neemt de gemeenteraad een besluit over het  Volkshuisvestingsprogramma voor de komende jaren.

Schaarste en ruimtegebrek

Steeds meer 55-plussers kiezen ervoor niet te verhuizen naar een seniorenwoning, maar in hun huidige woning te blijven wonen en deze te verbouwen. Het lukt ze door de grote schaarste aan betaalbare seniorenwoningen namelijk niet om een geschikt nieuw huis te vinden. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de doorstroming op de woningmarkt. Dat geldt in heel Nederland, maar zeker in Baarn waar de vergrijzing relatief gezien harder toeneemt dan in veel andere gemeenten.

De schaarste levert flinke uitdagingen op. Zeker in combinatie met de beperkte ruimte om te bouwen aan de randen van Baarn. Nieuwbouw binnen de bestaande kom ("inbreidingsplannen") komt moeilijk tot stand.  

Volkshuisvestingsprogramma

Raadslid Mylou Deurloo presenteerde de avond. Zij gaf aan dat in november het Volkshuisvestingsprogramma 2023-2027 op de agenda van de gemeenteraad staat. De raads- en steunfractieleden willen ideeën, wensen en ervaringen van mensen op dit gebied horen. Dan kan de raad dat meenemen bij de behandeling van het programma.

In gesprek met ouderen

Clasien Ouderdorp (financieel specialist van Vereniging Eigen Huis) gaf een algemene introductie op het thema seniorenwoningen. Zij benadrukte dat het belangrijk is om mét senioren het gesprek aan te gaan over de plannen. En om niet 'over’ senioren en hun behoefte te praten. 

Baarnaar Joke Roodzandt gaf tijdens de bijeenkomst een inkijkje in het leven in een ouderenwoongroep.

raadsleden met inwoners in gesprek over seniorenwoningen
Raadsleden met inwoners in gesprek over seniorenwoningen tijdens de Raad op Pad

Levensloopbestendig bouwen

Doesjka Reijn (sociaal/verhuiscoach bij PIT Baarn) adviseerde om verbouwingen in huis op jongere leeftijd al zoveel mogelijk levensloopbestendig te doen. 

De laatste gastspreker was François Claessens, directeur bestuurder van woningcorporatie Omthuis. Hij gaf aan dat de corporatie nu de nadruk legt op het bouwen van levensloopbestendige appartementen.

Woonwensen en oplossingen

Na de presentaties werd in groepjes verder gesproken over woonwensen, creatieve oplossingen en plannen die nodig zijn voor de toekomst.

Een greep uit de suggesties en ideeën:

  • Meerdere bezoekers lanceerden het idee om grote villa’s om te bouwen naar meerdere woningen.
  • Een inwoner gaf aan dat bij veel projecten alleen de bezwaren van de omwonenden klinken. En dat het belangrijk is dat woningzoekenden óók van zich laten horen.
  • Ook werd het idee geopperd om zelf het heft in hand te nemen door een vereniging op te richten voor het kopen van een pand voor gezamenlijke bewoning.

Na afloop van het formele gedeelte werden de gesprekken onder het genot van een hapje en een drankje voortgezet.

Vervolg

Op 8 november gaat de gemeenteraad in debat over het volkshuisvestingsprogramma. Op 29 november neemt de raad er een besluit over. In december worden de aangepaste Huisvestingsverordening, de aangepaste Doelgroepenverordening en de Verordening sociale woningbouw aan de raad voorgelegd. Daarmee kan de gemeente sturing geven aan de woningmarkt in Baarn.

Lees meer over de raadsvergaderingen deze maand.

Raad op Pad

Tijdens een Raad op Pad gaan raads- en steunfractieleden leden op locatie in gesprek met inwoners over een onderwerp dat leeft.  Lees meer over Raad op Pad en andere mogelijkheden om met de raad in gesprek te gaan.