Raadsleden zijn altijd benieuwd naar ideeën van inwoners. Heeft u een mening over een onderwerp waar de gemeenteraad over vergadert? Wilt u iets onder de aandacht van onze raadsleden brengen? Laat het de raadsleden weten! Er zijn verschillende manieren om met hen in contact te komen.

Benader een raadslid of steunfractielid

In het overzicht van de raad vindt u de contactgegevens van alle raads- en steunfractieleden. U kunt een raadslid altijd benaderen door een e-mail te sturen. Natuurlijk kunt u raads- en steunfractieleden ook persoonlijk aanspreken, bijvoorbeeld voor of na een vergadering of gewoon op straat. 

Benader de raad als geheel

Wilt u de voltallige gemeenteraad benaderen? Stuur dan een e-mail of een brief aan de gemeenteraad via de griffie. In sommige gevallen komt uw bericht op de lijst met ingekomen stukken te staan.

Vanwege uw privacy wordt uw brief of mail geanonimiseerd gepubliceerd. De raadsleden en steunfractieleden ontvangen de brief wel ongeanonimiseerd, omdat zij zich een oordeel moeten kunnen vormen over wat u aan de raad vraagt of mee wilt geven.

Volg de vergaderingen van de gemeenteraad 

Iedereen is van harte welkom om de vergaderingen van de gemeenteraad bij te wonen. De agenda, de vergaderstukken en de data van de vergaderingen vindt u op de raadsinformatiepagina. 

In de raadzaal 

De vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. De publieke tribune in de raadzaal heeft ruimte voor ongeveer 30 personen.  Als de tribune vol is, kunt u de vergadering volgen via een scherm in de trouwzaal.  

Via internet 

Alle vergaderingen zijn live te volgen via internet. Achteraf terugkijken is ook mogelijk. 

Nodig de raad uit om langs te komen

Wilt u de raad bijpraten over een onderwerp of ontwikkeling? Of heeft u een idee of plan wat u aan de raad zou willen presenteren? Dan kunt u de raad uitnodigen voor een bijeenkomst, evenement of werkbezoek.

Neem gerust contact op met de griffie voor meer informatie.

Spreek in tijdens de Informatie in de Raad

Het nemen van besluiten in de gemeenteraad gebeurt in drie fasen. Als u uw mening met de gemeenteraad wilt delen, dan kunt u dat in de beginfase doen.  In de Informatie in de Raad.

In deze fase laten de raadsleden zich informeren door het college van burgemeester en wethouders en soms ook door organisaties. U kunt inspreken over onderwerpen die op de agenda van de vergadering staan. 

Neem gerust contact op met de griffie als u daarbij advies wilt. Als u wilt inspreken dan is het verzoek om dit uiterlijk 24 uur voor de vergadering per mail of telefonisch aan de griffier te laten weten.
De griffie is bereikbaar via e-mail griffie@baarn.nl  of telefonisch via 035 - 548 16 11

De tweede fase heet het Debat in de Raad. In deze vervolgfase wisselen raadsleden politieke opvattingen en meningen uit. In deze fase kunt u alleen nog inspreken als u nog iets wilt toevoegen aan wat u eerder in de beginfase bij Informatie in de Raad heeft gezegd. 

De derde en laatste fase draait om de besluitvorming: Besluit in de Raad.  

Kom naar een Raad op Pad bijeenkomst

Jaarlijks organiseert de gemeenteraad verschillende Raad op Pad-bijeenkomsten voor inwoners. Deze bijeenkomsten zijn bedoeld om meer en beter in contact te komen met inwoners rond actuele thema’s. Juist voor als er geen directe inspraak of besluitvorming aan de orde is.  

Elke Raad op Pad bijeenkomst heeft een eigen thema.  

Tijdens een Raad op Pad bijeenkomst gaat het om uw ervaringen en over uw ideeën over oplossingen. Wat gaat goed en wat kan beter?

Eerdere bijeenkomsten gingen onder meer over de toekomst van het boerenbedrijf, eenzaamheid, woonruimte voor twintigers en parkeren in woonstraten. 

Voor meer informatie over de afgelopen en komende bijeenkomsten van de Raad op Pad, kunt u terecht bij de griffie.  

Maak gebruik van het Burgerinitiatief

Met een burgerinitiatief kunt u eigen voorstellen of onderwerpen op de agenda van de gemeenteraad plaatsen. Uw burgerinitiatief moet wel aan een aantal eisen voldoen: 

  • Minstens 50 mensen, die zelf ook recht hebben op het burgerinitiatief, moeten dit initiatief ondertekenen. 
  • Het moet gaan om een onderwerp dat behoort tot de bevoegdheid van het gemeentebestuur.
  • Er mag er in de afgelopen 4 jaar geen besluit over genomen zijn. 

Meer informatie over het burgerinitiatief kunt u vinden in Participatieverordening gemeente Baarn

Wilt u gebruik maken van het burgerinitiatief, dan kunt u contact opnemen met de griffier. Zij kan u meer vertellen over het burgerinitiatief en u advies geven over hoe u dit aanpakt. 

Wilt u meer weten of wilt u hulp bij het maken van een keuze? Neem dan gerust contact op met de griffie (de ondersteuning van de gemeenteraad) door een mail te sturen naar griffie@baarn.nl of te bellen met 035 - 548 16 11