Wilt u trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan? Dit regelt u in de gemeente waar dit plaats gaat vinden.

Verschil tussen trouwen en geregistreerd partnerschap

Voor een geregistreerd partnerschap gelden vrijwel dezelfde rechten en plichten als voor het huwelijk. Er zijn een paar verschillen. Huwelijksakten worden ondertekend door de echtgenoten, getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand, maar krijgt rechtskracht door het zogenaamde ‘ja-woord’. Bij een geregistreerd partnerschap kunnen we ceremonieel het ‘ja-woord’ vragen aan de aanstaande partners, maar het partnerschap is definitief geregistreerd door het ondertekenen van de akte door de geregistreerd partners, getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Een geregistreerd partnerschap kan problemen opleveren als u plannen heeft om in het buitenland te gaan wonen. Veel landen erkennen het geregistreerd partnerschap niet.
Het is mogelijk om bij uw gemeente het geregistreerd partnerschap om te laten zetten in een huwelijk. Een omzetting van een partnerschap in een huwelijk wordt niet in alle landen erkend. Een huwelijk kunt u niet laten omzetten in een partnerschap.

Zowel een huwelijk als een geregistreerd partnerschap kunnen beëindigd worden door een uitspraak van de rechter. Een geregistreerd partnerschap kan ook ontbonden worden door een overeenkomst tussen beide partners via een notaris of advocaat.

Voorwaarden

 • U en uw partner zijn allebei 18 jaar of ouder;
 • U mag niet al getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben;
 • U mag niet trouwen met uw eigen kind, broer, zus, ouder, grootouder, kleinkind, halfbroer, halfzus, neef, nicht, oom of tante;
 • U mag niet gedwongen worden om te trouwen;
 • Staat u onder curatele? Dan hebt u toestemming nodig van de curator of kantonrechter.

Als u niet aan de voorwaarden voldoet, kan de minister van Veiligheid en Justitie toch toestemming geven. Bijvoorbeeld als u broer en zus van elkaar bent door adoptie. Dit heet huwelijksdispensatie(externe link).

Trouwlocaties in de gemeente Baarn

Het gemeentehuis beschikt over een trouwzaal en een trouwkamer. U heeft ook de mogelijkheid om een andere locatie te kiezen als trouwlocatie. Populaire locaties in Baarn zijn Kasteel de Hooge Vuursche(externe link)Feel Good TentEvent(externe link), Conferentiecentrum Drakenburg(externe link)Landgoed Groot Kievitsdal(externe link), Kasteel Groeneveld(externe link)Villa Berg en Dal(externe link), Oranjerie Soestdijk(externe link) en Restaurant De Lage Vuursche(externe link).

Gemeentehuis

U kunt trouwen in de trouwzaal of de trouwkamer van het gemeentehuis. Trouwen in de trouwzaal kan op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur. Trouwen in de trouwkamer kan op werkdagen om 9.00, 10.00 en 11.00 uur. Bij een huwelijksvoltrekking in de trouwzaal mogen maximaal 75 personen aanwezig zijn. In de trouwkamer kunnen 6 personen aanwezig zijn. Dit is inclusief het bruidspaar en exclusief de trouwambtenaar en bodes van de gemeente. 

Op dinsdag is het marktdag op de Brink. Het gemeentehuis is dan minder toegankelijk voor trouwauto’s. Het is verder uitsluitend mogelijk op de laatste zaterdag van de maand te trouwen van 9.00 tot 14.00 uur. Een sfeerimpressie van de trouwzaal en de trouwkamer vindt u hier(externe link).

Niet toegestaan in en rond het gemeentehuis zijn:

 • Dieren;
 • Strooien van rijst, confetti en dergelijke;
 • Het oplaten van wensballonnen en het loslaten van duiven.

Wilt u dit ook aan uw gasten laten weten?

Andere locatie

Hebt u een andere mooie locatie op het oog? U kunt de gemeente verzoeken om een huwelijk of geregistreerd partnerschap te voltrekken op een door u gekozen locatie. U kunt ook terecht op diverse externe trouwlocaties in Baarn. Het huwelijk kan dan van maandag tot en met zaterdag worden voltrokken van 9.00 uur tot 23.00 uur en op zondag van 14.00 uur tot 23.00 uur.
Een schriftelijk verzoek hiervoor moet uiterlijk drie maanden voor de huwelijksdatum bij ons binnen zijn. Voor het aanvragen van een éénmalige locatie worden leges in rekening gebracht. Deze zijn terug te vinden in de tarievenlijst. Houdt u er rekening mee dat externe locaties hun eigen kosten in rekening brengen.

Trouwambtenaren

In Baarn hebben we verschillende trouwambtenaren. Eén van deze trouwambtenaren gaat uw huwelijk of partnerschap voltrekken.

Wilt u uw huwelijk graag door een trouwambtenaar wilt laten voltrekken die niet hoort bij de Baarnse trouwambtenaren? U kunt hiervoor een aanvraag bij ons indienen. Dit doet u door het formulier onder ‘Openbare documenten’ in te vullen en naar ons te sturen. Uw aanvraag hiervoor moet uiterlijk zes weken voor de huwelijksdatum binnen zijn. Aan de aanvraag zijn kosten verboden. Deze vindt u in onze tarievenlijst.

Kan ik de naam van mijn partner gebruiken?

Na het sluiten van een huwelijk of het geregistreerd partnerschap, kunt u kiezen voor het gebruik van elkaars geslachtsnaam. Eventueel kan dit gecombineerd worden met uw eigen geslachtsnaam. Naamgebruik houdt in dat uw eigen geslachtsnaam niet wijzigt, maar dat u aangeschreven en aangesproken mag worden met de naam van uw partner. Dit is een Nederlands gebruik en zo opgenomen in de wetgeving. Wilt u uw naamgebruik wijzigen, dan kunt u dit voor of na uw huwelijk of geregistreerd partnerschap doorgeven aan de gemeente waar u woont. Woont u in Baarn? Dan kunt u dit online of aan de balie van Burgerzaken doorgeven.

Wat is er nog meer belangrijk om te weten?

Een trouwboekje is niet verplicht. De kosten van het trouwboekje vindt u terug in de tarievenlijst.

Het is mogelijk om in de trouwzaal van het gemeentehuis muziek af te laten spelen tijdens de ceremonie. U kunt eventueel ook foto’s laten tonen. U kunt muziek aanleveren op een CD (bij voorkeur een originele CD) of USB-stick (in MP3-bestand) en foto’s op een USB-stick. Voor het inleveren hiervan maakt u uiterlijk vijf werkdagen voor uw huwelijk een afspraak met de bode van het gemeentehuis. Het is mogelijk muziek af te spelen bij binnenkomst van het bruids- / partnerschapspaar, bij het ondertekenen van de akte en bij het verlaten van de trouwzaal.  

Een wijziging of annulering van de datum of het tijdstip van het huwelijk of geregistreerd partnerschap kunt u alleen doorgeven per mail naar huwelijken@baarn.nl, schriftelijk of aan de balie. Schriftelijke meldingen moeten ondertekend zijn en voorzien zijn van een geldig identiteitsbewijs. Aan de balie moet u uw geldige identiteitsbewijs kunnen tonen. Door het wijzigen of annuleren van de datum kunnen kosten in rekening worden gebracht.

Wilt u trouwen in het buitenland? Voor sommige landen is hiervoor een verklaring van huwelijksbevoegdheid nodig. Neem hiervoor contact met ons op.

Wat moet ik doen

Als u in de gemeente Baarn wilt trouwen of een geregistreerd partnerschap aan wilt gaan, dan doet u een melding. Hierbij geeft u uw wensen en uw voorkeursdatum en –tijdstip aan. Let op: De door u gekozen datum is niet gegarandeerd. Bij de melding geeft u in totaal 2, 3 of 4 meerderjarige personen op als getuigen.
De afspraak is pas definitief nadat wij een complete melding van uw voorgenomen huwelijk of partnerschap hebben ontvangen en deze samen met eventuele aanvullende informatie hebben beoordeeld. U ontvangt dan schriftelijk of per mail een bevestiging van uw reservering.

U kunt de melding minimaal 14 dagen en maximaal 1 jaar van tevoren doen. Zijn er dringende redenen om binnen de gestelde termijn van 14 dagen een huwelijk of geregistreerd partnerschap aan te gaan? Neem dan contact met ons op.

Woont u beiden buiten Nederland en is in ieder geval één van u Nederlander? Dan doet u de melding(externe link) bij de gemeente Den Haag. Woont u wel in Nederland, maar heeft één van u of beiden niet de Nederlandse nationaliteit? Neem dan eerst contact met ons op.

Het gratis huwelijk of geregistreerd partnerschap is bij ons alleen mogelijk op maandag om 9.00 of 10.00 uur. Dit vindt plaats in de trouwkamer van het gemeentehuis. De voltrekking is sober, zonder toespraak en duurt maximaal 15 minuten. Er mogen maximaal 6 personen aanwezig zijn, inclusief bruidspaar en getuigen. Let op: een gratis huwelijk geldt alleen voor inwoners van de gemeente Baarn. 

Wat moet ik meenemen

De volgende documenten moet u altijd meenemen of online meesturen:

 • Inloggegevens DigiD
 • Geldig identiteitsbewijs van u en uw partner
 • Kopie van de geldige identiteitsbewijzen van uw getuigen

Let op! Wanneer één van u of u beiden niet in het bezit zijn van de Nederlandse nationaliteit neemt u dan eerst contact met ons op. Het kan zijn dat er aanvullende documenten nodig zijn.

Heeft u geen inloggegevens van DigiD? Vraag deze dan aan(externe link) of neem contact met ons op.

Kosten

Aan een huwelijk of geregistreerd partnerschap zijn kosten verbonden. Hieronder vindt u de tarieven voor 2023.

U ontvangt een nota, zodra wij alle gegevens van u hebben ontvangen en uw huwelijks- of partnerschapsdatum definitief hebben bevestigd. Als u niet trouwt in het gemeentehuis, houdt u er dan rekening mee dat de locatie aanvullende kosten in rekening kan brengen.

ProductKosten
Trouwboekje€ 34,-
Getuigen via de gemeente€ 59,-
Eenmalige benoeming buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand€ 100,-
Kosten annuleren huwelijk of geregistreerd partnerschap€ 118,-
Eerste beoordeling bij een verzoek externe locatie€ 449,-
Verklaring van huwelijksbevoegdheid€ 25,10
Huwelijk/partnerschap op werkdagen tussen 9.00 en 16.00 uur 
Trouwzaal van het gemeentehuis€ 465,-
Trouwkamer van het gemeentehuis€ 370,-
In een bijzonder huis (zie artikel 64 Boek 1 van het BW)€ 418,-
Huwelijk/partnerschap op zaterdag of zondag  
Trouwzaal van het gemeentehuis (aangewezen zaterdagen tussen 9.00 en 14.00 uur)€ 624,-
Huwelijk/partnerschap op externe locatie 
Werkdagen tussen 9.00 en 23.00 uur€ 502,-
Zaterdag of zondag tussen 9.00 en 23.00 uur€ 555,-