Voor het organiseren van een evenement heeft u meestal een vergunning nodig. Soms is het voldoende om een melding te doen van uw evenement. Organiseert u een besloten evenement, bijvoorbeeld een bedrijfsfeest? Dan kan het zijn dat u een melding incidentele festiviteit moet doen. Via onderstaande knoppen kunt u een evenementenvergunning aanvragen.

Onder het kopje Wat moet ik meenemen leest u welke informatie u nodig heeft bij de aanmelding. 

DigiD linkEvenementenvergunning aanvragen (DigiD) 

eHerkenning linkEvenementenvergunning aanvragen (met eHerkenning)

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u de vergunning krijgt. Dat doet zij door te beoordelen of uw aanvraag voldoet aan de geldende wet- en regelgeving. Daarbij kijkt de gemeente onder andere naar:

Daarnaast beoordeelt de gemeente of uw evenement een klein of een groot evenement is. Dit hangt af van het aantal bezoekers en het risicoprofiel van uw evenement.

Wat moet ik doen?

Check de evenementenkalender

Check voor u uw evenement aanvraagt eerst de evenementenkalender. Hierop staan alle aangekondigde en vergunde evenementen in de gemeente Baarn. Evenementen op de evenementenkalender hebben voorrang op evenementen die nog niet op de kalender staan.

Aanmelden

Een groot evenement moet u vóór 1 november van het jaar vooraf aan het jaar waarin het evenement zal plaatsvinden aankondigen. Dit doet u door een mail te sturen aan evenementen@baarn.nl . In deze e-mail geeft u een korte beschrijving van uw evenement, de voorgestelde locatie en de datum of data waarop u het evenement wilt houden.

Aanvraag vergunning

Een vergunningaanvraag voor een evenement doet u boven aan deze pagina met uw DigiD of met eHerkenning. Dien uw aanvraag op tijd in. Minimaal 12 weken vooraf bij een groot evenement en minimaal 8 weken vooraf bij een klein evenement. De gemeente heeft tijd nodig om te onderzoeken of uw aanvraag voldoet aan de wet- en regelgeving en deze af te stemmen met politie, brandweer en eventueel andere organisaties.

Let op! Het is belangrijk om het aanvraagformulier volledig in te vullen en de gevraagde bijlagen bij te voegen. Ook als u al jaren hetzelfde evenement organiseert en hiervoor eerder een aanvraag heeft ingediend.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt uw vergunning binnen 8 of 12 weken. De termijn gaat in nadat u alle benodigde informatie heeft toegestuurd. Is uw aanvraag niet compleet, dan neemt de gemeente binnen 4 weken contact met u op. Wij laten weten welke informatie u nog moet aanleveren.

Wat moet ik meenemen?

Om het online formulier in te kunnen vullen heeft u het volgende nodig:

 • DigiD / eHerkenning;
 • Gegevens over uw organisatie;
 • Telefoonnummers en gegevens van contactpersonen van uw organisatie;
 • Een programma en/of draaiboek van het evenement;
 • Een plattegrond, schaal 1:100, van de opstelling en het evenemententerrein. Onderaan de pagina bij Openbare documenten staan plattegronden van de evenementenlocaties van Baarn. Deze kunt u gebruiken voor uw aanvraag;
 • Indien u tenten neer gaat zetten het brandcertificaat van deze tenten;
 • Van objecten, zoals podia, tribunes, tenten en springkussens het technische certificaat/bouwboek;
 • Bij een groot evenement een calamiteitenplan;
 • Een overzicht van de verkeersmaatregelen die getroffen moeten worden in verband met het evenement en eventueel een mobiliteitsplan;
 • Als u een ontheffing aanvraagt voor het schenken van alcoholhoudende drank: personalia van de leidinggevenden die tijdens het schenken van alcoholische dranken aanwezig zullen zijn en de diploma Sociale Hygiëne van deze personen;
 • Bij een groot muziek evenement een geluidsplan; u vraagt een ontheffing aan om geluid te mogen maken of dient een melding in voor een incidentele festiviteit (Wet milieubeheer)
 • Als u tijdens het evenement een kansspel organiseert: een begroting. Bij een loterij vragen wij ook gegevens over het aantal deelnemingsbewijzen en gegevens over de prijsbepaling;

Vrijwilligers- en evenementenverzekering

De gemeente Baarn heeft een collectieve vrijwilligersverzekering en een collectieve evenementenverzekering.

 1. Vrijwilligersverzekering
  De collectieve vrijwilligersverzekering geldt automatisch voor alle inwoners die vrijwilliger zijn. Als iemand schade of letsel veroorzaakt óf oploopt tijdens vrijwilligerswerk, kan het zijn dat de verzekering van de gemeente hiervoor dekking biedt.

  U kan gebruik maken van deze verzekering wanneer uw eigen verzekering niet toereikend is. Het is niet nodig om vooraf aangemeld of geregistreerd te zijn. De vrijwilligersverzekering gaat in vanaf het moment dat u vanuit huis naar het vrijwilligerswerk gaat en eindigt zodra u weer thuis bent.

  Kijk voor meer informatie, de polisvoorwaarden en voor het melden van schade op: Verzekering en vergoedingen bij vrijwilligerswerk | Pit Baarn.

 2. Evenementenverzekering
  Voor kleine evenementen (maximaal 2.500 bezoekers) met een maatschappelijk belang heeft de gemeente een evenementenverzekering afgesloten. Dit betekent dat u voor deze evenementen geen aparte verzekering hoeft af te sluiten.

  Kijk voor meer informatie, de polisvoorwaarden en voor het melden van schade op: Evenementen | Pit Baarn.

Kosten

Voor een evenementenvergunning kunnen kosten in rekening worden gebracht. Op basis van de legesverordening zijn de kosten afhankelijk van het verwachte bezoekersaantal, de duur en de benodigde ontheffingen.

Soort evenementenvergunning/ontheffingKosten in euro's
tot 150 gelijktijdige bezoekers€ 29,65
tot 150 gelijktijdige bezoekers, meerdere dagen€ 44,40
151-499 gelijktijdige bezoekers€ 193,40
151-499 gelijktijdige bezoekers, meerdere dagen€ 290,15
500-999 gelijktijdige bezoekers€ 566,15
500-999 gelijktijdige bezoekers, meerdere dagen€ 849,30
1000-2499 gelijktijdige bezoekers€ 943,35
1000-2499 gelijktijdige bezoekers, meerdere dagen€ 1.415,05
Meer dan 2500 gelijktijdige bezoekers€ 1.886,75
2500+ gelijktijdige bezoekers, meerdere dagen€ 2.830,05
Ontheffing geluidhinder€ 51,30
Ontheffing art. 35 Alcoholwet€ 105,25
Ontheffing art. 35 Alcoholwet: terugkerend evenement€ 154,60

Evenementenlocatie

Voor een vergunning aangevraagd kan worden dient u een geschikte locatie voor uw evenement te hebben. Aspecten aan een locatie waar u in elk geval rekening mee dient te houden om te bepalen of ze geschikt zijn:

 • Voldoende parkeergelegenheid
 • Geluidoverlast omgeving
 • Natuur/milieubelasting
 • Grootte van de locatie

Voor het gebruik van een locatie heeft u toestemming van de grondeigenaar nodig.

Kaart van de locatie

Bij de aanvraag van de evenementenvergunning geeft u op een digitale kaart aan op welke locatie u het evenement wilt organiseren. 

Voor onderstaande gebieden in Baarn en Lage Vuursche kunt u tijdens de voorbereiding gebruikmaken van kaarten ( download en print de afbeelding) om de gewenste locatie vast te stellen.

 • Ga met de cursor op de afbeelding staan.
 • Klik op de rechter muisknop. 
 • Kies Afbeelding opslaan als.

Amerpoort

Plattegrond Amerpoort
Kaart van Amerpoort

Brink

Plattegrond van de Brink

De Kuil

Plattegrond van De Kuil

De Kuil - Omgeving

Plattegrond van de omgeving van De Kuil

Kasteel Groeneveld

Plattegrond van Kasteel Groeneveld

Kasteel Groeneveld met Nijhof

Plattegrond van Kasteel Groeneveld met Nijhof

Kermis terrein

Plattegrond van het terrein van de kermis

Laanstraat west

Plattegrond van Laanstraat west

Laanstraat oost

Plattegrond van Laanstraat oost

Lage Vuursche kern

Plattegrond van de kern van Lage Vuursche

Lage Vuursche noord

Plattegrond Lage Vuursche noord

Pekingtuin

Plattegrond van de Pekingtuin

Contact

Heeft u nog vragen? Of wilt u een afspraak inplannen voordat u de aanvraag doet? Neem dan contact op met team Openbare Orde en Veiligheid via telefoonnummer: 035 - 548 16 11 of stuur een e-mail naar evenementen@baarn.nl. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.