U mag een aantal keer per jaar een festiviteit organiseren voor uw bedrijf of vereniging, waarbij meer geluid wordt gemaakt dan gewoonlijk. Bijvoorbeeld:

  • een muziekoptreden bij een café een personeelsfeest van uw horecabedrijf
  • een toernooi van uw sportvereniging

Wilt u een festiviteit organiseren? Dan meldt u dit bij de gemeente.

Hoe het werkt

Als bedrijf of vereniging moet u voldoen aan de geluidsnormen van het activiteitenbesluit. Organiseert u een activiteit waarbij u deze geluidsnormen overschrijdt, dan is het mogelijk om een melding incidentele festiviteit te doen. Met deze melding kunt u voor de periode van een dag beschikken over ruimere geluidsnormen. U mag maximaal 3 incidentele festiviteiten per jaar houden (Inrichtingen in een strook van 400 meter aan de westzijde van de Amsterdamsestraatweg mogen maximaal 12 incidentele festiviteiten per jaar houden).

Met de melding incidentele festiviteit krijgt u een ruimere geluidsnorm tot maximaal 90 dB(A). Door het doen van de melding kunt u dus niet onbeperkt geluid produceren.

Bent u een paracommerciële (niet commerciële) inrichting en wilt u alcohol schenken tijdens de festiviteit, dan heeft u daar mogelijk een ontheffing voor nodig.

Wat moet ik doen

Een melding voor een incidentele festiviteit doet u bovenaan deze pagina met uw DigiD of eHerkenning. Doe dit minimaal 3 weken van tevoren.

Let op!  Het is belangrijk om het meldingsformulier volledig en naar waarheid in te vullen. Ook als u al jaren dezelfde festiviteit organiseert en hiervoor al eerder een melding heeft gedaan