Eigenaren van een woning, pand of perceel krijgen ieder jaar een WOZ-beschikking toegestuurd. In deze beschikking staat de waarde van uw pand of uw stuk grond. WOZ staat voor waardering onroerende zaken. De gemeente gebruikt de WOZ-waarde om de onroerendezaakbelasting (OZB) en forensenbelasting te berekenen. Ook het Waterschap en de Belastingdienst gebruiken de WOZ-waarde voor het berekenen en heffen van belastingen.

Hoe wordt de WOZ-waarde bepaald?

Om de WOZ-waarde te bepalen wordt er een taxatie uitgevoerd. Bij de taxatie van woningen vormen verkoopcijfers het uitgangspunt. Deze verkoopcijfers geven de marktwaarde aan. Ook kenmerken van een woning spelen een rol. De gemeente Baarn maakt gebruik van verschillende bronnen zoals het Kadaster, luchtfoto’s, cycloramafoto’s en bouwtekeningen. Voor niet-woningen worden andere taxatiemethodieken gebruikt. De taxatie van een winkelpand is bijvoorbeeld gebaseerd op huurprijzen.

Waarom stijgt mijn WOZ-waarde?(externe link) from WOZ-relevante video's(externe link) on Vimeo(externe link).

Overgang inhoud naar oppervlakte

Sinds 2022 is de WOZ-waarde gebaseerd op de landelijk verplichte methode van vierkante meters oppervlakte (m²) van de totale woning. Eerder was dit het aantal kubieke meters inhoud (m³) van de woning. Op het taxatieverslag staat nog wel de inhoudsmaat van de woning vermeld, maar de WOZ-waarde is niet meer op dit gegeven gebaseerd. Vanaf nu is de gemeente verplicht de oppervlakte te gebruiken voor de WOZ-taxaties. Het is daarom aan te raden de oppervlakte op het taxatieverslag te controleren. Bent u hier niet eens met de berekende oppervlakte? Neemt u dan contact op met Team Belastingen op, via belastingen@baarn.nl.

U kunt uw gegevens online controleren via het WOZ-loket

U kunt het taxatieverslag van uw woning bekijken in het WOZ-loket. U logt bij het WOZ-loket in met uw DigiD. Bij meerdere eigenaren van een pand hebt u de DigiD nodig van de persoon die de aanslag op zijn of haar naam heeft ontvangen. Hebt u geen DigiD, dan kunt u deze online aanvragen(externe link).

Ga naar het WOZ-loket

Wat u kunt doen als uw WOZ-beschikking niet klopt of als u het niet eens bent?

Hebt u een WOZ-beschikking ontvangen en zijn de gegevens niet (helemaal) juist? Of bent u het niet eens met de beschikking? Neemt u dan eerst contact op met Team Belastingen op, via belastingen@baarn.nl. U ontvangt dan een uitleg over uw WOZ-waarde en de aanslag onroerendezaakbelasting. Bent u het na dit gesprek nog steeds niet eens? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaarschrift indienen.

U kunt ook de WOZ-waarde van andere woningen bekijken

De WOZ-waarde van alle woningen in Nederland kunt bekijken via www.wozwaardeloket.nl.(externe link)

WOZ-waarde ook belangrijk voor huurders

De WOZ-waarde wordt gebruikt voor het bepalen van de maximale huurprijs. Huurt u een woning in de sociale huursector? Dan kunt u belang hebben bij de WOZ-waarde. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met uw verhuurder of www.huurcommissie.nl(externe link).