Heeft u een belastingaanslag ontvangen en bent u het hier niet mee eens of heeft u vragen? Neem dan eerst contact op met de gemeente. Toch niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Op deze pagina leest u hierover meer.

Onroerendezaakbelasting: uw WOZ-waarde

Berekening WOZ-waarde

 Hoe komt uw WOZ-waarde tot stand?

Praten over uw WOZ-waarde? Neem gerust contact op

De gemeente doet haar uiterste best om de WOZ-waarde zo correct mogelijk te bepalen. Toch kan het zijn dat u vragen heeft over de vaststelling van de WOZ-waarde. Neem dan contact op met de gemeente. Bel tijdens kantooruren met telefoonnummer 035-5481611 of stuur een e-mail naar belastingen@baarn.nl.

Afspraak maken met een taxateur voor gemeente Eemnes

U kunt een afspraak maken om op het gemeentehuis in Eemnes in gesprek te gaan met een taxateur. Stuur een e-mail naar belastingen@baarn.nl of bel met 035 - 548 16 11. We kijken dan samen met u of de WOZ-waarde moet worden aangepast.

Toch bezwaar maken

Wanneer u het toch niet eens bent met de WOZ-beschikking of met één of meer aanslagen, kunt u bezwaar maken. Dit doet u bij de heffingsambtenaar met een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet door de gemeente zijn ontvangen. U vindt de datum van dagtekening op het aanslagbiljet.

Over commerciële bezwaarmakers

Er zijn bureaus die adverteren dat zij (gratis) bezwaar kunnen maken tegen de hoogte van de aanslag. Dit klinkt mooi, maar het leidt tot hogere kosten voor u als belastingbetaler en voor de gemeente. Deze bureaus krijgen vergoedingen als het bezwaar is toegekend. Zij kunnen hier tot wel 650 euro per bezwaar aan verdienen. Deze kosten worden betaald door de gemeente en worden dus opgebracht door álle inwoners. De totale kosten kunnen daarbij oplopen tot meer dan 50.000 euro per gemeente. 

U kunt uw bezwaarschrift mondeling toelichten

Wilt u uw bezwaar graag mondeling toelichten voordat er een uitspraak wordt gedaan? Dan kunt u dit aangeven in uw bezwaarschrift. De heffingsambtenaar van de gemeente Baarn nodigt u dan uit voor een gesprek.

Wat u kunt doen als u het niet eens bent met de uitspraak

Bent u het niet eens met de uitspraak die u op uw bezwaarschrift hebt ontvangen? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening een beroepschrift indienen. U vindt de datum van dagtekening op de brief waarin de uitspraak staat. Uw beroep dient u in bij de Rechtbank in Utrecht. Uw beroepschrift kunt u sturen naar: Rechtbank Utrecht, Sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Wat moet ik doen?

Via de website bezwaar maken

Neem voor uw bezwaar maakt eerst contact op met de afdeling Belastingen via belastingen@baarn.nl of tel. 035 - 548 16 11. U ontvangt dan een uitleg over uw belastingaanslag en/of de WOZ-waarde. Bent u het na dit gesprek nog steeds niet eens? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening van het aanslagbiljet een bezwaar indienen.

Met onderstaande knoppen kunt aangeven bezwaar te (willen) maken.
Klik op de knop van uw gemeente om verder te gaan:

Mailen bezwaar gemeente Eemnes

Bezwaar maken gemeente Baarn

Schriftelijk per e-mail of brief bezwaar maken

Het schriftelijke bezwaar stuurt u per brief naar:

De Heffingsambtenaar van de gemeente
Postbus 1003
3740 BA Baarn

Het schriftelijke bezwaar stuurt u per e-mail naar: belastingen@baarn.nl.

Zet in uw bezwaar altijd de volgende informatie:

  • uw naam, adres en woonplaats
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat / het aanslagbiljetnummer
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening als u per brief bezwaar maakt of uw naam als u per e-mail bezwaar maakt.

Wanneer iemand anders namens u het bezwaarschrift indient, dan moet u diegene een volmacht verlenen.

Het is niet mogelijk bezwaar te maken tegen de hoogte van een tarief. Als u een bezwaarschrift indient, moet u de belasting wel gewoon betalen. Ook de automatische incasso gaat gewoon door.

Hoe lang het duurt

De gemeente beslist voor 31 december van het kalenderjaar over uw bezwaarschrift. Behalve als u het bezwaar hebt ingediend in de laatste zes weken van het jaar. Dan beslist de gemeente uiterlijk na zes weken. De gemeente kan deze termijn in bepaalde situaties verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente is gratis.

Gaat u in beroep bij de rechtbank, dan kost dat wel geld. De griffie van de rechtbank kan u vertellen over de hoogte van het bedrag en hoe u kunt betalen.

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?