Hebt u een belastingaanslag ontvangen en bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Op deze pagina leest u hoe u dit kunt doen.

Uw WOZ-waarde

De WOZ-waarde van een woning of pand wordt bepaald aan de hand van de situatie van 1 januari 2022. Verkoopgegevens van vergelijkbare woningen of panden, de staat van onderhoud, de ligging en dergelijke factoren spelen mee in de bepaling van de WOZ-waarde. Het waardeverschil ten opzichte van de WOZ-waarde die in 2022 is gebruikt (waardepeildatum 1 januari 2021) is dus de marktontwikkeling gedurende het jaar 2021. In die periode is sprake geweest van een landelijk gemiddelde stijging van de WOZ-woningwaarde met 17 procent.

Praten over uw WOZ-waarde? Neem gerust contact op!

De gemeente Baarn doet haar uiterste best om de WOZ-waarde zo correct mogelijk te bepalen. Toch kan het zijn dat u vragen heeft over de vaststelling van de WOZ-waarde. Neem dan contact op met de gemeente. Bel tijdens kantooruren met telefoonnummer 035-5481611 of stuur een e-mail naar belastingen@baarn.nl.

Afspraak maken

Voor 16 en 17 februari kunt u een afspraak maken om op het gemeentehuis in gesprek te gaan met een taxateur. U kunt een afspraak inplannen tussen 9:00 en 21:00. We kijken dan samen met u of de WOZ-waarde moet worden aangepast. Voor 20 en 21 februari kunt een tussen 9:00 en 21:00 een telefonische afspraak inplannen met een taxateur.

Bezwaar maken

Wanneer u het toch niet eens bent met de WOZ-beschikking of met één of meer aanslagen, kunt u bezwaar maken. Dit doet u bij de heffingsambtenaar van de gemeente Baarn. Dit noemen we een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet door de gemeente zijn ontvangen. U vindt de datum van dagtekening op het aanslagbiljet.

U kunt uw bezwaarschrift mondeling toelichten

Wilt u uw bezwaar graag mondeling toelichten voordat er een uitspraak wordt gedaan? Dan kunt u dit aangeven in uw bezwaarschrift. De heffingsambtenaar van de gemeente Baarn nodigt u dan uit voor een gesprek.

Wat u kunt doen als u het niet eens bent met de uitspraak

Bent u het niet eens met de uitspraak die u op uw bezwaarschrift hebt ontvangen? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening een beroepschrift indienen. U vindt de datum van dagtekening op de brief waarin de uitspraak staat. Uw beroep dient u in bij de Rechtbank in Utrecht. Uw beroepschrift kunt u sturen naar: Rechtbank Utrecht, Sector Bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht.

Wat moet ik doen

Via onderstaande knop kunt u digitaal bezwaar maken:

DigiD linkOnline bezwaar maken

Het schriftelijk bezwaar zendt u naar de heffingsambtenaar van de gemeente Baarn, Postbus 1003, 3740 BA Baarn.

Zet in uw bezwaar de volgende informatie:

  • uw naam en adres
  • de datum van uw bezwaar
  • om welk besluit het gaat
  • waarom u het niet eens bent met het besluit
  • uw handtekening

Wanneer iemand anders namens u het bezwaarschrift indient, dan moet u diegene een volmacht verlenen.

Het is niet mogelijk bezwaar te maken tegen de hoogte van een tarief. Als u een bezwaarschrift indient, moet u de belasting wel gewoon betalen. Ook de automatische incasso gaat gewoon door.

Hoe lang het duurt

De gemeente beslist voor 31 december van het kalenderjaar over uw bezwaarschrift. Behalve als u het bezwaar hebt ingediend in de laatste zes weken van het jaar. Dan beslist de gemeente uiterlijk na zes weken. De gemeente kan deze termijn in bepaalde situaties verlengen. U krijgt hiervan altijd bericht.

Kosten

Het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente is gratis.

Gaat u in beroep bij de rechtbank, dan kost dat wel geld. De griffie van de rechtbank kan u vertellen over de hoogte van het bedrag en hoe u kunt betalen.