Bent u eigenaar van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning, bedrijfs- of winkelpand, bouwkavel of een ongebouwd stuk grond? Of bent u de gebruiker van een niet-woning, bijvoorbeeld een bedrijfspand, winkel of kantoor? Dan moet u onroerendezaakbelastingen (OZB) betalen.

Hoe het werkt

De gemeente bepaalt op 1 januari van het kalenderjaar wie de eigenaar en/of gebruiker is van een onroerende zaak. Er zijn 2 soorten onroerende zaken: woningen en niet-woningen.

De persoon die op 1 januari eigenaar is van een woning, betaalt OZB. De gebruiker van de woning hoeft niets te betalen. Bij een niet-woning betalen zowel de gebruiker als de eigenaar OZB.

Verhuist u in de loop van het jaar, verkoopt u uw pand of stopt u met het gebruik van een niet-woning? Dan betaalt u toch de gehele aanslag OZB.

Als u in de loop van het jaar een pand koopt, dan betaalt u vanaf 1 januari van het volgende jaar de OZB. De koper en de verkoper kunnen bij de notaris afspraken maken over een verrekening van de OZB.

Wat moet ik doen

U betaalt uw aanslag via automatische incasso

Hebt u een machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan hoeft u niets te doen. Het aanslagbedrag wordt automatisch in acht termijnen van uw rekeningnummer afgeschreven. U leest op het aanslagbiljet wanneer dit gebeurt.

U betaalt uw aanslag zonder automatische incasso

Hebt u geen machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan moet u het totaalbedrag binnen twee maanden na dagtekening hebben betaald. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. U kunt het totaalbedrag overmaken op bankrekening NL51 BNGH 0285 0314 14 t.n.v. gemeente Baarn Belastingen te Baarn. Vermeld daarbij wel het aanslagnummer.

U kunt bezwaar maken als u het niet eens bent met de aanslag

Bent u het niet eens met één of meer aanslagen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit bij de heffingsambtenaar van de gemeente Baarn. U moet dit doen binnen zes weken na dagtekening. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. Op deze pagina leest u meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken. Hier vindt u ook de contactgegevens van de heffingsambtenaar.

Kosten

Tariefsoort

Tarief 2022

Tarief 2023

Eigenarenbelasting woningen

0,0930%

0,0798%

Eigenarenbelasting niet-woningen

0,2300%

0,2469%

Gebruikersbelasting niet-woningen

0,1950%

0,2043%

De aanslag is gebaseerd op de vastgestelde WOZ-waarde per peildatum 1 januari 2022.

Bekijk alle informatie in de 'Verordening onroerende-zaakbelastingen Baarn 2023'(externe link).