Bent u eigenaar van een onroerende zaak, bijvoorbeeld een woning, bedrijfs- of winkelpand, bouwkavel of een ongebouwd stuk grond? Of bent u de gebruiker van een niet-woning, bijvoorbeeld een bedrijfspand, winkel of kantoor? Dan moet u onroerendezaakbelastingen (OZB) betalen.

Hoe het werkt

De gemeente bepaalt op 1 januari van het kalenderjaar wie de eigenaar en/of gebruiker is van een onroerende zaak. Er zijn 2 soorten onroerende zaken: woningen en niet-woningen.

De persoon die op 1 januari eigenaar is van een woning, betaalt OZB. De gebruiker van de woning hoeft niets te betalen. Bij een niet-woning betalen zowel de gebruiker als de eigenaar OZB.

Verhuist u in de loop van het jaar, verkoopt u uw pand of stopt u met het gebruik van een niet-woning? Dan betaalt u toch de gehele aanslag OZB.

Als u in de loop van het jaar een pand koopt, dan betaalt u vanaf 1 januari van het volgende jaar de OZB. De koper en de verkoper kunnen bij de notaris afspraken maken over een verrekening van de OZB.

Betaling

U betaalt uw aanslag via automatische incasso:

Heeft u een machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan hoeft u niets te doen. Het aanslagbedrag wordt automatisch in acht termijnen van uw rekeningnummer afgeschreven. U leest op het aanslagbiljet wanneer dit gebeurt.

U betaalt uw aanslag zonder automatische incasso:

Heeft u geen machtiging voor automatische incasso afgegeven? Dan moet u het totaalbedrag binnen twee maanden na dagtekening hebben betaald. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. U kunt het totaalbedrag overmaken op bankrekening NL51 BNGH 0285 0314 14 t.n.v. gemeente Baarn Belastingen te Baarn. Vermeld daarbij wel het aanslagnummer.

Wat als u het niet eens bent met de aanslag?

Wat als u het niet eens bent met de aanslag?

Het kan zijn dat u vragen heeft over uw aanslag. Neem dan contact op met de gemeente. Bel tijdens kantooruren met telefoonnummer 035-5481611 of stuur een e-mail naar belastingen@baarn.nl. Eventuele onduidelijkheden of fouten kunnen dan worden rechtgezet. Bent u het toch niet eens met één of meer aanslagen? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U doet dit bij de heffingsambtenaar van de gemeente Baarn. U moet dit doen binnen zes weken na dagtekening. U vindt de datum van dagtekening op uw aanslagbiljet. Hier vindt u ook de contactgegevens van de heffingsambtenaar.

Op deze pagina leest u meer informatie over hoe u bezwaar kunt maken.

Tarieven Baarn en Eemnes

Tarieven gemeente Baarn

Tariefsoort

Tarief 2024 (percentage van WOZ-waarde)

OZB voor eigenaren van woningen

0,0862 % 

OZB voor eigenaren van niet-woningen

0,2876%  

Gebruikersbelasting niet-woningen

0,2335% 

Bekijk alle OZB-tarieven in de Verordening onroerende-zaakbelastingen Baarn 2024(externe link).

De aanslag is gebaseerd op de vastgestelde WOZ-waarde per peildatum 1 januari 2023.

 

Tarieven gemeente Eemnes

Tariefsoort

Tarief 2024  (percentage van WOZ waarde)

OZB voor eigenaren van woningen 

0,1047% 

OZB  voor eigenaren niet-woningen

0,4367%

Bekijk volledige Verordening op de heffing en invordering van leges 2024 van de gemeente Eemnes op: https://www.eemnes.nl/inwoners/Belastingen/Leges(externe link)

 

Heeft de informatie op deze pagina u geholpen?