U heeft een alcoholwetvergunning nodig als u een horecabedrijf of slijterij wilt beginnen.

Er zijn 2 soorten vergunningen:

 • Model A: voor horeca of slijterij
 • Model B: voor onder andere sportclubs en verenigingen

U hebt geen alcoholwetvergunning nodig als u alleen licht alcoholische drank verkoopt zoals bier of wijn in levensmiddelenbedrijven of supermarkten.

Wilt u een aanvraag indienen? Maak dan eerst een afspraak met team horeca van de gemeente. De vergunning vraagt u aan via het formulier dat u kunt opvragen via horeca@baarn.nl

Hoe het werkt

U heeft een vergunning nodig als u in uw horeca of in uw verenigingsbedrijf alcoholhoudende dranken schenkt of verkoopt. U heeft voor elke vestiging van uw bedrijf een aparte vergunning nodig. Bij wijziging van de leidinggevende of lokaliteit op de afgegeven vergunning, vraagt u een wijziging op uw vergunning aan. Ook als u een terras wilt toevoegen, vraagt u een wijziging op uw vergunning aan.

Welke eisen gelden er voor het aanvragen van een alcoholwetvergunning?

Voor het aanvragen van een vergunning gelden de volgende eisen:

 • U staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
 • Alle leidinggevenden zijn 21 jaar of ouder en hebben geen strafverleden
 • Leidinggevenden hebben geen strafverleden en zijn niet van slecht levensgedrag
 • Alle leidinggevenden hebben het diploma Sociale hygiëne
 • Het pand waarin u zich vestigt voldoet aan de inrichtingseisen

Bibob-onderzoek

Wij doen een Bibob-onderzoek als u als horecaondernemer een alcoholwetvergunning aanvraagt voor een nieuwe zaak of een zaak wilt overnemen. We willen namelijk weten waar het geld vandaan komt om de horecazaak te beginnen. Zo willen we voorkomen dat we indirect criminele activiteiten faciliteren. Ook beschermen we daarmee de concurrentiepositie van betrouwbare ondernemers.

Als u een nieuwe zaak begint of overneemt, bent u verplicht om de Bibob vragenformulier in te vullen. Hierin moet u duidelijk uitleggen waar het geld vandaan komt. Met bijlagen moet u dit bewijzen. De bewijsstukken levert u in tijdens een intakegesprek. Ook bij bijvoorbeeld crowdfunding of contante leningen moet duidelijk zijn waar het geld vandaan komt. Levert u geen volledige aanvraag met bijlagen in en kunnen wij de herkomst van het geld niet controleren? Dan kan uw aanvraag buiten behandeling worden gelaten. Is dit het geval, dan krijgt u geen vergunning.

Hoe lang het duurt

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de vergunning krijgt. Als uw aanvraag bij indienen compleet is kan de termijn korter zijn. Let op: Uw horecagelegenheid mag pas open als de vergunning aan u verleend is. Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Wat moet ik meenemen

 • Een volledig ingevuld en ondertekend formulier Model A of Model B
 • Per leidinggevende een bijlage Model A of Model B
 • Een volledig ingevulde en ondertekende Bibob-vragenlijst (voor vergunning model A)
 • Voor vergunning Model A: de arbeidsovereenkomsten van alle leidinggevenden
 • Bij vergunning Model B: een kopie van het bestuursreglement (huisregels). In het reglement leest u de bepalingen over verantwoordt verstrekken van alcoholhoudende drank (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)
 • Een plattegrondtekening van de inrichting, schaal 1:100
 • Een schriftelijke verklaring met handtekening en datum van de eigenaar of verhuurder van het pand. Uit deze verklaring blijkt dat hij geen bezwaar heeft tegen het vestigen van een horeca inrichting of u heeft een koop en/of huurovereenkomst waar dit in staat.

Kosten

De kosten van aanvraag van de alcoholvergunning zijn € 641,-.  U betaalt dit bedrag ook als de vergunning geweigerd wordt of als u de aanvraag intrekt.

Contact

Heeft u nog vragen over de Alcoholwetvergunning? Of wilt u een vergunning aanvragen? Neem dan contact op met team Horeca via het contactformulier of via het telefoonnummer 035 - 548 16 11.