Klacht indienen

Het kan voorkomen dat u een klacht heeft over een medewerker (een ambtenaar, een wethouder of zelfs de burgemeester) van de gemeente. Hierover kunt u een klacht indienen. 

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. Dat kan gaan over:

 • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
 • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
 • het niet reageren op uw vragen

Heeft u een melding over de openbare ruimte? Is er iets kapot of ervaart u overlast?


 Melding openbare ruimte 

Heeft u een melding over mogelijke integriteitsschending van een politieke ambtsdrager? Dan kunt u schriftelijk een melding doen onderaan de pagina werkwijze gemeenteraad

Hoe het werkt

Voor het indienen van klachten is er een klachtenregeling. Dit houdt in dat de gemeente eerst probeert om in onderling overleg met u tot een oplossing te komen. Mocht dit niet tot het gewenste resultaat leiden, dan gaan wij door met de formele procedure. De klachtencoördinator informeert u hier verder over. 

Waarover kunt u niet klagen?

In de volgende gevallen neemt de gemeente uw klacht niet in behandeling:

 • De zaak waarover u klaagt is ouder dan 1 jaar.
 • Uw klacht voldoet niet aan de indieningsvereisten.
 • Uw klacht is al door de gemeente behandeld.
 • Uw belang bij de klacht of het gewicht van de gedraging is onvoldoende zwaar.
 • U kunt nog bezwaar of beroep aantekenen of er is van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
 • Een administratieve rechter heeft al een uitspraak gedaan over de zaak waarover u wilt klagen.
 • De zaak waarover u wilt klagen, is in behandeling bij een rechterlijke instantie.

Hoe dien ik een klacht in?

U kunt uw klacht per post opsturen, digitaal of telefonisch indienen. 

Post

Indien u uw klacht per post stuurt, vermeldt dan het volgende: 

 • uw naam, adres, telefoonnummer en bij voorkeur uw e-mailadres;
 • datum van de klacht;
 • waar uw klacht over gaat en wie van de gemeente hierbij betrokken was;
 • uw handtekening onderaan de brief

Uw brief kunt u sturen naar:
Gemeente Baarn
t.a.v. de klachtencoördinator
Postbus 1003
3740 BA Baarn

Uw klacht moet altijd voorzien zijn van uw naam, adres en telefoonnummer. Anonieme klachten worden niet in behandeling genomen. Voor meer informatie of hulp bij het indienen van een klacht, kunt u ook telefonisch contact opnemen met de klachtencoördinator van de gemeente via 035 - 548 16 11.

Digitaal

U kunt uw klacht ook digitaal indienen met uw DigiD (voor particulieren) of eHerkenning (voor bedrijven). Dit kan via onderstaande buttons. U moet in ieder geval de volgende gegevens vermelden:

 • Uw naam en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;
 • Over welk bestuursorgaan, welke wethouder, burgemeester of ambtenaar u wilt klagen;
 • Een omschrijving van wat er is gebeurd, wanneer dat is gebeurd en waarom u hierover klaagt.

DigiDOnline een klacht indienen

eHerkenningOnline een klacht indienen

Heeft u een klacht over een aanbesteding van de gemeente? Meld dit dan via onderstaande button.

DigiDKlacht over aanbesteding indienen

eHerkenningKlacht over aanbesteding indienen

Telefonisch

U kunt uw klacht ook telefonisch doorgeven door te bellen naar 035 - 548 16 11 en te vragen naar de klachtencoördinator. De klachtencoördinator zorgt ervoor dat uw klacht wordt geregistreerd en opgepakt.

Hoe lang het duurt

De voorbereiding en afhandeling van klachten is afhankelijk van de inhoud van uw klacht. Het team Juridische Zaken ondersteunt de behandeling van alle klachten. Dit team houdt ook in de gaten of uw klacht tijdig wordt behandeld en onderhoudt het contact met u.

Na de ontvangst van uw klacht krijgt u een ontvangstbevestiging. In deze bevestiging staat wie uw klacht behandelt en hoe de verdere behandeling verloopt. Als uw klacht gaat over een medewerker, dan ontvangt ook deze medewerker een kopie van uw brief en de ontvangstbevestiging. Meestal zal een teammanager telefonisch contact met u opnemen om uw klacht te bespreken.

Het kan ook zijn dat u wordt uitgenodigd voor een gesprek. Als dit gesprek niet leidt tot een oplossing, dan ontvangt u uiterlijk binnen 10 weken na ontvangst van de klacht een schriftelijke beslissing. In deze brief delen wij mede waarom wij deze beslissing genomen hebben en welke gevolgen deze beslissing heeft.

Als uw klacht niet in behandeling wordt genomen, brengt de gemeente u daarvan zo snel mogelijk (binnen 4 weken) op de hoogte.

Contact

Team Juridische Zaken
Telefoon: 035 - 548 17 23

Nationale Ombudsman

Bent u niet tevreden met de beslissing van de gemeente, dan kunt u terecht bij de Nationale ombudsman. Kijkt u voor meer informatie op de website van de Nationale ombudsman.