Als uw een klacht of melding heeft over uw woon- een leefomgeving, kunt u terecht op de pagina Melding woon- en leefomgeving.

Als u vindt dat u niet netjes bent behandeld door een ambtenaar of bestuurder, dan kunt u een klacht indienen bij de gemeente. U kunt een klacht indienen over:

 • de persoonlijke behandeling door medewerkers of bestuurders
 • het krijgen van te weinig, onjuiste of misleidende informatie
 • het niet reageren op uw vragen

Hoe het werkt

Voor het indienen van klachten is er een klachtenregeling. Dit houdt in dat de gemeente eerst probeert om in onderling overleg met u tot een oplossing te komen. Als er echter sprake is van een blijvend meningsverschil, kunt u een formele klacht indienen. Over deze klacht neemt het college van burgemeester en wethouders dan een beslissing.

Waarover kunt u niet klagen?

In de volgende gevallen neemt de gemeente uw klacht niet in behandeling:

 • De zaak waarover u klaagt is ouder dan 1 jaar.
 • Uw klacht voldoet niet aan de indieningsvereisten.
 • Uw klacht is al door de gemeente behandeld.
 • Uw belang bij de klacht of het gewicht van de gedraging is onvoldoende zwaar.
 • U kunt nog bezwaar of beroep aantekenen of er is van deze mogelijkheid geen gebruik gemaakt.
 • Een administratieve rechter heeft al een uitspraak gedaan over de zaak waarover u wilt klagen.
 • De zaak waarover u wilt klagen, is in behandeling bij een rechterlijke instantie.

Wat moet ik doen

U kunt uw klacht digitaal indienen met uw DigiD (voor particulieren) of eHerkenning (voor bedrijven). Dit kan via onderstaande buttons. U moet in ieder geval de volgende gegevens vermelden:

 • Uw naam en het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;
 • Over welk bestuursorgaan, welke wethouder, burgemeester of ambtenaar u wilt klagen;
 • Een omschrijving van wat er is gebeurd, wanneer dat is gebeurd en waarom u hierover klaagt.

DigiD linkOnline een klacht indienen

eHerkenning linkOnline een klacht indienen

Heeft u een klacht over een aanbesteding van de gemeente? Meld dit dan via onderstaande button.

DigiD linkKlacht over aanbesteding indienen

eHerkenning linkKlacht over aanbesteding indienen

Hoe lang het duurt

De voorbereiding en afhandeling van klachten is afhankelijk van de inhoud van uw klacht. Het team Juridische Zaken ondersteunt de behandeling van alle klachten. Dit team houdt ook in de gaten of uw klacht tijdig wordt behandeld en onderhoudt het contact met u.

Na de ontvangst van uw klacht krijgt u een ontvangstbevestiging. In deze bevestiging staat wie uw klacht behandelt en hoe de verdere behandeling verloopt. Als uw klacht gaat over een medewerker, dan ontvangt ook deze medewerker een kopie van uw brief en de ontvangstbevestiging. Meestal zal een teammanager telefonisch contact met u opnemen om uw klacht te bespreken.

Het kan ook zijn dat u wordt uitgenodigd voor een gesprek. Als dit gesprek niet leidt tot een oplossing, dan ontvangt u uiterlijk binnen 10 weken na ontvangst van de klacht een schriftelijke beslissing. In een brief deelt het college van burgemeester en wethouders u mee wat zij hebben beslist, waarom zij deze beslissing genomen hebben en welke gevolgen deze beslissing heeft.

Als uw klacht niet in behandeling wordt genomen, brengt de gemeente u daarvan zo snel mogelijk (binnen 4 weken) op de hoogte.

Contact

Team Juridische Zaken
Telefoon: 035 - 548 17 23