Als u schade lijdt door schuld of nalatigheid van de gemeente, dan kunt u schadevergoeding vragen. U leest op deze pagina hoe dat gaat.

Hoe het werkt

Er zijn twee soorten schade waarvoor u schadevergoeding kunt vragen:

  • Schade die u hebt opgelopen door gemeentelijk handelen.
  • Schade doordat de gemeente wegen, pleinen, openbaar groen en bouwwerken niet goed onderhoudt.

De gemeente beoordeelt uw claim. Als de gemeente ook vindt dat zij aansprakelijk is, krijgt u de schade vergoed.

Wat moet ik doen

U kunt de gemeente digitaal aansprakelijk stellen met DigiD (personen) of eHerkenning (bedrijven).

DigiD linkGemeente aansprakelijk stellen

eHerkenning linkGemeente aansprakelijk stellen

U kunt de gemeente ook schriftelijk aansprakelijk stellen. U vermeldt in uw brief in ieder geval de volgende gegevens:

  • Omschrijving van wat er is gebeurd, waar het is gebeurd (exacte locatie), wanneer het is gebeurd (datum en tijdstip) en waaruit de schade bestaat
  • Foto’s van de locatie, de schade en de oorzaak (close-up)
  • Een bewijs van het bedrag van de opgelopen schade (aankoopgegevens, nota’s, offertes)
  • Eventuele ondertekende getuigenverklaring(en), politierapport, proces-verbaal
  • Uw naam, adres en telefoonnummer. Als u voor iemand anders het formulier invult dan vermeldt u de gegevens van die persoon.
  • Rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort.

Contact

Team Financiën
Telefoon: 035 548 17 84
E-mailadres: financien@baarn.nl

Wilt u de gemeente schriftelijk aansprakelijk stellen dan doet u dit via:

College van burgemeester & wethouders gemeente Baarn
t.a.v. Caroline Bouwmeester-van Aalten
Postbus 1003
3740 BA Baarn