Vanaf 4 jaar gaan kinderen naar school. Vanaf 5 jaar is dat zelfs verplicht.

Passend Onderwijs

Alle leerlingen moeten een plek krijgen op een school die past bij hun kwaliteiten en hun mogelijkheden. Dit heet passend onderwijs. Passend onderwijs streeft ernaar dat elke leerling, eventueel met extra ondersteuning, onderwijs kan volgen op een reguliere basisschool. Het speciaal (basis)onderwijs blijft bestaan, maar als passend onderwijs goed werkt, hoeven daar minder leerlingen naartoe. Een ander belangrijk doel van passend onderwijs is zorgen dat er geen leerlingen meer thuiszitten.

Om elk kind een passende onderwijsplek te bieden, hebben scholen een zorgplicht. U meldt uw kind aan bij de school van uw keuze. Vervolgens zoekt deze school een passende plek voor uw kind. Dit kan op de eigen school zijn of op een andere school.

Scholen in Baarn

Op de website Scholen op de kaart vindt u informatie over alle scholen in onze gemeente. Dit geeft een goed beeld van wat de scholen te bieden hebben. Daarnaast blijft het belangrijk dat u ook zelf een kijkje gaat nemen op verschillende scholen en in gesprek gaat met de leerkrachten.