Baarn krijgt op korte termijn een fors aantal nieuwe betaalbare woningen. De Achterberg Groep en SamenThuis Vastgoedontwikkeling hebben een plan bij de gemeente ingediend voor 90 woningen in het vlakbij het station gelegen voormalig kantorencomplex aan de Gerrit van der Veenlaan. Als alles verloopt volgens planning kunnen de eerste bewoners half 2024 hun nieuwe woning inrichten en bewonen.

Gemeente verheugd met nieuwe plan

De gemeente is verheugd met het nieuwe plan. Het fraaie uiterlijk van de bestaande panden en het groene karakter van het perceel blijven behouden. De grond rondom de panden wordt groener gemaakt en verrijkt met verschillende plantsoorten. Dit zorgt voor een verbetering van de biodiversiteit. Om de gevolgen van klimaatverandering op te kunnen vangen wordt het regenwater zoveel mogelijk opgevangen en geïnfiltreerd in de bodem. Voor een aantal beeldbepalende bomen wordt de groeiplaats verbeterd. Ook krijgt het monumentale hek een meer nadrukkelijke rol.

Betaalbare energiezuinige woningen

Het woningbouwprogramma bestaat uit een gevarieerd aanbod van twee- en driekamerappartementen, stadswoningen en bel-etage woningen. Die krijgen allemaal energielabel A en worden gasloos opgeleverd. De woningen zijn geschikt voor 1 persoonshuishoudens, ouderen en starters op de woningmarkt. Het plan sluit goed aan bij het woonbeleid en het tegengaan van het woningtekort. De komende tijd beoordeelt de gemeente de aanvraag voor de omgevingsvergunning en naar verwachting valt het besluit hierover eind december/ begin januari.

Meer informatie of interesse in een woning?

Op maandag 28 november 2022 van 17.00 tot 19.00 uur organiseert de initiatiefnemer een inloopbijeenkomst in de huidige gebouwen. Omwonenden, inwoners uit Baarn en andere belangstellenden zijn hier van harte welkom. De initiatiefnemer en de gemeente vertellen tijdens de inloopbijeenkomst graag meer over het bouwplan.

Foto voor het oude 'Hoogwolde'