Een verklaring van in leven zijn of attestatie de vita, is het schriftelijke bewijs van de gemeente dat een persoon in leven is op het moment van afgifte van het bewijs. U kunt een verklaring van in leven zijn of een attestatie de vita alleen krijgen bij de gemeente waar u staat ingeschreven.

DigiD linkOnline aanvragen met DigiD (gebruik in NL)

Voor de aanvraag van een attestatie de vita maakt u een afspraak.

Verklaring van in leven zijn (Nederlandstalig)

Een verklaring van in leven zijn is een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP). Hierop staat dan dat u als levend bent ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP). Deze verklaring is in het Nederlands opgesteld en kunt u daarom alleen gebruiken in Nederland, Nederlandstalige delen van België, Suriname, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba.

Attestatie de vita (internationaal, meertalig)

Voor een attestatie de vita krijgt u een uittreksel dat wordt gemaakt door de ambtenaar van de Burgerlijke Stand. Dit is een verklaring van in leven zijn dat wordt gebruikt in het buitenland. Het document is in meerdere talen opgesteld en is dus internationaal te gebruiken. Een attestatie de vita moet u persoonlijk aan de balie aanvragen. In de attestatie de vita staat dat u in leven bent verschenen aan de balie.

Wat moet ik doen

Attestatie de vita aanvragen

Hebt u een internationale attestatie de vita nodig voor gebruik in het buitenland? U kunt een attestatie de vita alleen persoonlijk aan de balie aanvragen. Dit komt omdat wij verplicht zijn om persoonlijk vast te stellen dat u nog in leven bent. U maakt een afspraak bij Loket Burgerzaken. U krijgt de attestatie de vita direct mee.

Verklaring van in leven zijn aanvragen

Hebt u een verklaring van in leven zijn nodig voor gebruik in Nederland, Nederlandstalige delen van België, Suriname, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius of Saba?

Heeft u geen DigiD? Dan kunt u ook een afspraak maken bij Loket Burgerzaken.

Hoe lang het duurt

Indien u persoonlijk aan de balie komt, dan krijgt u het document na betaling meteen mee.

Hebt u het bewijs digitaal aangevraagd? Dan krijgt u het thuisgestuurd. Dit kan enkele dagen duren.

Wat moet ik meenemen

  • geldig identiteitsbewijs
  • DigiD als u de aanvraag online doet

Als u het bewijs nodig hebt voor een pensioenfonds, hebt u ook de brief van het pensioenfonds nodig waarin hierom wordt gevraagd.

Kosten

U betaalt € 16,60 voor een bewijs van in leven zijn.

Contact

Heeft u nog vragen over de verklaring van in leven zijn of de attestatie de vita? Neem dan contact op met Team Burgerzaken via het mailadres gemeente@baarn.nl of via het telefoonnummer 035 - 548 16 11.