Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de burgemeester. Hierin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt.

U kunt een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben:

  • als u naar het buitenland verhuist
  • als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen. Bijvoorbeeld bij functies in het openbaar bestuur.

Ook kan het bewijs handig zijn als een paspoort niet volstaat als officieel bewijs.

DigiD linkOnline aanvragen (met DigiD)

Kunt u het bewijs niet online aanvragen? Dan kunt u een afspraak maken bij het loket Burgerzaken.

U kunt het bewijs ook schriftelijk aanvragen. Let op: u moet dan wel een kopie van uw legitimatiebewijs meesturen. Geeft u in uw verzoek zo duidelijk mogelijk aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt. U kunt uw brief richten aan:

Gemeente Baarn
Ter attentie van Team Burgerzaken
Stationsweg 18
Postbus 1003
3740 BA Baarn

Wat moet ik doen

  • U vraagt het bewijs aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • Als u het bewijs nodig hebt voor een instelling in het buitenland, kunt u een meertalig bewijs aanvragen.

Hoe lang het duurt

Als u persoonlijk aan de balie komt, dan krijgt u het uittreksel na betaling direct mee.

Hebt u het bewijs schriftelijk of digitaal aangevraagd? Dan krijgt u het thuisgestuurd. Dit kan enkele dagen duren.

Wat moet ik meenemen

Persoonlijke aanvraag

  • een geldig identiteitsbewijs

Schriftelijke aanvraag

  • uw aanvraag met daarop uw handtekening
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

Kosten

U betaalt € 15,15 voor een bewijs van Nederlanderschap. 

Contact

Heeft u nog vragen over het bewijs van Nederlanderschap? Neem dan contact op met Team Burgerzaken via het contactformulier of via het telefoonnummer 035 54 81 611.