Een bewijs van Nederlanderschap is een verklaring van de burgemeester. Hierin staat dat u de Nederlandse nationaliteit hebt.

U kunt een bewijs van Nederlanderschap nodig hebben:

  • als u naar het buitenland verhuist
  • als u voor bepaalde beroepen in aanmerking wilt komen. Bijvoorbeeld bij functies in het openbaar bestuur.

Ook kan het bewijs handig zijn als een paspoort niet volstaat als officieel bewijs.

Kunt u het bewijs niet online aanvragen? Dan kunt u een afspraak maken bij het loket Burgerzaken.

U kunt het bewijs ook schriftelijk aanvragen. Let op: u moet dan wel een kopie van uw legitimatiebewijs meesturen. Geeft u in uw verzoek zo duidelijk mogelijk aan waarvoor u het uittreksel nodig hebt. U kunt uw brief richten aan:

Gemeente Baarn

Ter attentie van Team Burgerzaken

Stationsweg 18
Postbus 1003
3740 BA Baarn

Wat moet ik doen

  • U vraagt het bewijs aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven.
  • Als u het bewijs nodig hebt voor een instelling in het buitenland, kunt u een meertalig bewijs aanvragen.

Hoe lang het duurt

Als u persoonlijk aan de balie komt, dan krijgt u het uittreksel na betaling direct mee.

Hebt u het bewijs schriftelijk of digitaal aangevraagd? Dan krijgt u het thuisgestuurd. Dit kan enkele dagen duren.

Wat moet ik meenemen

Persoonlijke aanvraag

  • een geldig identiteitsbewijs

Schriftelijke aanvraag

  • uw aanvraag met daarop uw handtekening
  • een kopie van uw geldige identiteitsbewijs

Kosten

In 2023 betaalt u voor een bewijs van Nederlanderschap € 13,30. 

Contact

Heeft u nog vragen over het bewijs van Nederlanderschap? Neem dan contact op met Team Burgerzaken via het contactformulier of via het telefoonnummer 035 54 81 611.