U wilt een huis kopen, laten taxeren of verbouwen? Vraagt u zich af hoe het zit met de bodemgesteldheid? Is er sprake van enige bodemverontreiniging? Zijn er gegevens bekend over de aanwezig van een bodemtank? Dan kunt u bodeminformatie aanvragen bij de RUD.

Wat moet ik doen

Bodeminformatie kunt u opvragen via e-mail of post bij:

Aan het opvragen van deze informatie zijn kosten (leges) verbonden.

Wat moet ik meenemen

Geef bij uw aanvraag exact aan van welke percelen u (welke) bodeminformatie wilt.

Bij de aanvraag dient u ook uw (bedrijfs)naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Deze gegevens hebben wij nodig om u te bereiken in het geval van vragen en voor het verrekenen van de leges.

Aanvragen zonder deze gegevens kunnen helaas niet in behandeling worden genomen.

Kosten

Voor het aanvragen van bodeminformatie betaalt u per perceel € 48,85.